Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
14 juli, 2016

Vik Bibliotekarie Skellefteå

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Skellefteå sjukhusbibliotek är ett av länets tre sjukhusbibliotek. Vid Skellefteå sjukhusbibliotek bedrivs allmän och medicinsk biblioteksverksamhet samt kulturverksamhet (kultur i vården).

Foto: Frankie Fouganthin  [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Västerbotten möter världens största bloggare

TBEX EUROPE 2016. Då ett av världens största och mest ansedda event inom den globala turistnäringen anordnas i Stockholm är Region Västerbotten turism på plats och representerar länets besöksnäring. Främst är det internationella aktörer verksamma inom sociala medier som besöker eventet och förhoppningen är att nya samarbeten ska gynna regionen på sikt.

bredband

Almedalen: Dig.2020 samordnar bredbandsutbyggnad

Sveriges regering, regioner och kommuner har mycket arbete framför sig för att nå de nationella bredbandsmålen. En lång rad utmaningar och problemområden beräknas kunna hanteras bättre om en ökad samverkan och samordning sker på nationell, regional och lokal nivå.
Dig.2020 är Västernorrlands svar på de utmaningarna.

utomhus-alme

Se live – Den hållbara platsen

Vi vill bli Sveriges mest hållbara region. Den regionala nivån hamnar allt mer i fokus, men vad är egentligen framgångsfaktorerna för den regional tillväxten? Vi fokuserar på regional utveckling genom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

oksanen

Almedalen: De statliga jobben ska ut i landet!

Under vintern och våren har frågan om utlokalisering av statliga jobb varit brännhet. Bland annat har både den parlamentariska landsbygdskommittén och Statskontorets kartläggning av statliga arbetstillfällen slagit fast att fler myndigheter och statliga instanser behöver finnas närvarande ute i landet. Vad kan det här betyda för landets regioner? Och kommer det verkligen bli någon skillnad?

skog

Almedalen: Lider skogspolitiken av målinflation?

”Lider skogspolitiken av målinflation? Ska skogen styras med mer frivillighet eller mer reglering? Och var tas de viktiga besluten – nationellt, eller internationellt”. Det var några av de frågor som diskuterades under det skogspolitiska seminarium som anordnades om under onsdagseftermiddagen. Inbjudare var Future Forests, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Inledningsvis hälsade Hans Adolfsson, rektor vid Umeå […]

sverker

Se live – Nu flyttar staten ut i Sverige….

Under våren har frågan om statliga jobb varit brännhet. Den parlamentariska landsbygdskommittén och Statskontoret har slagit fast att fler myndigheter och statliga instanser behöver finnas närvarande ute i landet. Vad betyda det för regionerna, och blir det verkligen någon skillnad framöver?

Våra verksamheter

Scrolla/dra åt sidan