Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regionala projektmedel

Har ni en projektidé/projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt?

Region Västerbotten har ansvaret att besluta om användningen av statliga medel för regional utveckling, det så kallade länsanslaget 1:1. Utgångspunkt för fördelningen är att projekten bidrar till hållbar regional tillväxt och realiserar den länets regionala utvecklingsstrategin (RUS) som utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel. Alla projekt som Region Västerbotten medfinansierar ska vara jämställdhetsintegrerade.

Kontakta alltid oss innan du ansöker om projektmedel

För att kunna stödja dig på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i processen, särskilt om du avser söka finansiering från ett EU-program. Se kontaktuppgifter till höger.

För att få projektmedel

  • Ska projektet syfta direkt till att uppfylla något av RUS:ens prioriterade områden
  • Ska projektet bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat
  • Ska projektet genomföras i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter
  • Projektet bidrar till genomförandet av EU:s strukturfondsprogram prioriteras
  • Ska projektet vara jämställdhetsintegrerade, dvs att jämställdhet ska genomsyra hela ansökan från problembeskrivning till aktiviteter och resultat. Här finns vårt stödmaterial:exempelmatrisen.

Till vad och vem kan få regionala projektmedel?

  • Det går att ansöka om medfinansiering till regionala projekt, nationella projekt eller EU-projekt, till exempel ERUF, ESF, Kolarctic, Interreg Nord.
  • Projektets verksamhet ska ske utanför den ordinarie verksamhet och insatserna sker inom vissa ramar för att ett bestämt mål ska nås.
  • Sökanden kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkanskorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar mm.

Hur söker du projektmedel?

Du ansöker om regionala projektstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Hur mycket kan du söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera med högst 50 % av ett projekts kostnader samt att sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

När kan du söka projektmedel?

Ansökningar kan lämnas till Region Västerbotten löpande men beslut fattas på regionala utvecklingsnämndens (RUN) beslutsmöten:

Sista ansökningsdag: Beslutsdatum 

20190101                          20190221 (Behöver du söka här – kontakta oss – minansokan.se är inte tillgänglig förrän 20190110)

20190130                          20190321

20190212                          20190404

20190402                         20190521

20190730                         20190918

20190813                         20191002

20191011                          20191205

Uppdaterad 30 november, 2018 kl 10:39 av Liv Öberg