Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Ansök om utbetalning

I ert projektbeslut framkommer när ni ska lämna in er första ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning gör ni via www.minansokan.se

 

Den 3 mars 2016 uppdaterades systemet så att kontaktuppgifter såsom mejladress och personnummer för den som ska registrera Ansökan om utbetalning måste finnas upplagda i systemet. Mejla dessa uppgifter till er handläggare.

 

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om ni tidigare skickat in en ansökan om utbetalning som inte färdigberedd.

 

Följande bilagor ska alltid skickas med:

Projektspecifik resultaträkning för ansökt period

Projektspecifik huvudbok för ansökt period

Kostnadssammanställning

Eventuell fullmakt (om du som skickar in inte har firmateckningsrätt)

Läges- och slutrapport

Tidredovisning

 

 

Vid tekniska problem med minansokan.se kan ansökan skickas in med blankett:

Ansökan om utbetalning

Omräkningsmall för Internationella projekt

Kostnadssammanställning

Läges och slutrapport 

Tidredovisning

 

För dig med Office 2003:

Ansökan om utbetalning Office 2003

Omräkningsmall för Internationella projekt till Ansökan om utbetalning

Kostnadssammanställning Office 2003

Läges- och slutrapport Office 2003

Tidredovisning Office 2003

 

För att underlätta hanteringen av inkomna handlingar ber vi er använda gem istället för att häfta ihop handlingarna.

Skicka underskriven ansökan om utbetalning med post till nedanstående adress:

Regionförbundet Västerbottens län
Box 443
901 09 Umeå

Uppdaterad 3 februari, 2017 kl 12:26 av Mikael Johansson