FoU Välfärd

12031629_10153219878529007_7847127055635110670_o

FoU Välfärd är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. FoU Välfärd utgör tillsammans med de lokala FoU-ombuden och andra kunskapsmiljöer delar i en regional stödstruktur för kunskapsutveckling i länet.

Kontakt 

Marie Ernestad
Chef FoU Välfärd, Region Västerbotten
Tel : 070- 376 37 07
marie.ernestad@regionvasterbotten.se

 

 


 

Uppdaterad 29 maj, 2016 kl 18:59

Marie Ernestad

Marie Ernestad


Chef FoU Välfärd

070-376 37 07

 

Nyheter: FoU Välfärd