Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Funktionshinder

broken-bridge webb

Inom området stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar vi på FoU Välfärd med att på olika sätt stödja kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Utgångspunkter för arbetet inom funktionshinderområdet i Västerbotten
Det regionala stödet som erbjuds från FoU Välfärd inom funktionshinderområdet till länets kommuner pågår fortsatt under 2018 och beskrivs närmare under de olika flikarna inom ”Funktionshinder”.

Nationella Kompetensrådet (NKR)
Nationella kompetensrådet är en samarbetspart och en del av Vård- och omsorgscollege sedan juni 2014. I nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet.
Läs mer om allt som pågår på
https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns två representanter i NKR:
Magnus Borlin – Umeå magnus.borlin@umea.se
Berit Norén – Skellefteå berit.noren@skelleftea.se


Användardriven innovation – nya utmaningar kräver nya sätt att tänka
Innovationsguiden drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa empati för de som berörs av en utmaning.
I några av de projekt som presenteras inom funktionshinderområdet har liknande tjänstedesignverktyg använts. Läs mer i guiden och ta del av filmer och verktygslåda   http://innovationsguiden.se/


Kunskapsguiden.se har från årsskiftet 2017 kompletterats med ett nytt område för dig och din verksamhet.
Under fliken Funktionshinder kommer du att hitta bästa tillgängliga kunskap som rör personer med funktionsnedsättningar. Området kommer att vara uppbyggt kring olika teman. Dessa teman har två funktioner, dels att beskriva centrala sjukdomar, tillstånd eller ämnesområden på ett övergripande och pedagogiskt sätt, dels att fungera som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd, webbutbildningar och filmer.
Socialstyrelsen är ansvarig utgivare för Kunskapsguiden.se

Du kan registrera dig på sidan nedan och få nyheter veckovis till din egen e-postadress.
Gå in på http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Sidor/default.aspx

Kontaktperson
Margaretha Hägglund
Utvecklingsledare
Tfn: 070-5633709
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 12 mars, 2018 kl 9:17 av Margaretha Hagglund