Funktionshinder

broken-bridge webbInom området stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar vi på FoU Välfärd med att på olika sätt stödja kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum är en samarbetspart inom funktionshinderområdet med fokus på samhällsbaserat arbete för och med personer med psykiskt funktionshinder.

Kartläggning av brukarmedverkan i tre kommuner i Västerbotten
En intervjuundersökning genomfördes under 2014. Brukarföreträdare, chefer och politiker i tre kommuner i Västerbotten intervjuades, utifrån olika perspektiv på delaktighet och brukarmedverkan i relation till målgruppen vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om intervjuerna, resultat och påbörjat förbättringsarbete i rapporten Kartläggning av brukarmedverkan i tre kommuner i Västerbotten som kan laddas ner under ”publikationer och länkar”.

Nationella Kompetensrådet (NKR)
Nationella kompetensrådet är en del av Vård- och omsorgscollege sedan juni 2014. I det här nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet.
Läs mer om allt som pågår på https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns tre representanter i NKR:
Berit Norén – Skellefteå berit.noren@skelleftea.se
Ulrika Jonsson – Lycksele ulrika.jonsson@lycksele.se
Barbro Lundmark – Umeå barbro.lundmark@umea.se

 

Kontakt

Margaretha Hägglund
Utvecklingsledare –  Funktionshinderområdet / samordnare FoU-ombuden
Tfn: 090-163709 eller 070-5633709
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 27 april, 2016 kl 15:43

Margaretha Hagglund

Margaretha Hagglund


Utvecklingsledare

0705633709