Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Funktionshinder

broken-bridge webb

Inom området stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar vi på FoU Välfärd med att på olika sätt stödja kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum är en samarbetspart inom funktionshinderområdet med fokus på samhällsbaserat arbete för och med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kartläggning av brukarmedverkan i tre kommuner i Västerbotten
En intervjuundersökning genomfördes under 2014. Brukarföreträdare, chefer och politiker i tre kommuner i Västerbotten intervjuades, utifrån olika perspektiv på delaktighet och brukarmedverkan i relation till målgruppen vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Rapporten Kartläggning av brukarmedverkan i tre kommuner i Västerbotten kan laddas ner under ”publikationer och länkar”. Resultatet visade sig gälla för fler kommuner i länet och utgör fortfarande en grund i pågående stödet inom funktionshinderområdet 2016 – 2017. Exempel på satsningar beskrivs närmare under de olika flikarna inom Funktionshinder.

Nationella Kompetensrådet (NKR)
Nationella kompetensrådet är en del av Vård- och omsorgscollege sedan juni 2014. I det här nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet.
Läs mer om allt som pågår på https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns två representanter i NKR:
Barbro Lundmark – Umeå barbro.lundmark@umea.se
Berit Norén – Skellefteå berit.noren@skelleftea.se

 


Kunskapsguiden.se har från årsskiftet 2017 kompletterats med ett nytt område för dig och din verksamhet.
Under fliken Funktionshinder kommer du att hitta bästa tillgängliga kunskap som rör personer med funktionsnedsättningar. Området kommer att vara uppbyggt kring olika teman. Dessa teman har två funktioner, dels att beskriva centrala sjukdomar, tillstånd eller ämnesområden på ett övergripande och pedagogiskt sätt, dels att fungera som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd, webbutbildningar och filmer.
Socialstyrelsen är ansvarig utgivare för Kunskapsguiden.se

Du kan registrera dig på sidan nedan och få nyheter veckovis till din egen e-postadress.
Gå in på http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Sidor/default.aspx

Kontakt

Margaretha Hägglund
Utvecklingsledare –  Funktionshinderområdet / samordnare FoU-ombuden
Tfn: 070-5633709
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 2 mars, 2017 kl 11:37 av Margaretha Hagglund