Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Blå tillväxt som drivkraft i kvarkenregionen

Hur kan vi med hjälp av regionala och lokala initiativ göra kvarken till en framgångsregion för blå tillväxt?

Filmer från dagen

Varmt välkomna till vår konferens om Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen!

Sliperiet, Konstnärligt Campus, Umeå, torsdag 15 december kl 10-15.30.

Målsättningen med dagen är att du som deltar ska öka din kunskap om blå tillväxt och om de möjligheter som finns till värdeskapning och utveckling inom området både i Finland och i Sverige.

Syftet med konferensen är att vi genom att nätverka, mötas och samtala med varandra ska öka samverkan inom området och ta fram idéer på hur blå tillväxtfrågor kan drivas vidare i Kvarkenregionen, med fokus på gränsregionala projekt och strategier.

Konferensen riktar sig i första hand till dig som är politiker, företagare, myndighet, beslutsfattare, intresseorganisation eller forskare i Kvarkenområdet i Finland och Sverige, men även andra deltagare är välkomna i mån av plats.

Arrangörer: Region Västerbotten, Österbottens förbund samt Nordiska informationskontoren i Umeå och Vasa.

Låter det intressant? Låt dig inspireras av vårt spännande program och anmäl dig plus den workshop du vill delta i till: umea@norden.se, senast den 8 december.

Konferensens presentationer är i huvudsak på svenska men vi pratar givetvis engelska med varandra när det behövs, särskilt i våra gruppdiskussioner.

Varmt välkomna till en blå konferens!

Med vänliga hälsningar,
Maud Ericson, Region Västerbotten
Annika Nordenstam, Nordiskt informationskontor

10.00-11.10
STRATEGIER FÖR BLÅ TILLVÄXT
VAD ÄR BLÅ TILLVÄXT OCH HUR SER EU-KOMMISSIONENS VISION OCH STRATEGI UT?
Åsa Bjering, CPMR Baltic Sea Commission, Bryssel
NORDISKA MINISTERRÅDETS ROAD MAP FÖR BLÅ TILLVÄXT
– FRÅN ETT FINSKT PERSPEKTIV
Katri Vasama, Jord-och skogsbruksministeriet
DEN SVENSKA MARITIMA STRATEGIN I PRAKTIKEN
Linda Lingsten, Hav- och vattenmyndigheten

11.20-12.00
KLUSTER KRING BLÅ TILLVÄXT – VAD VINNER VI PÅ DET?
MARITIMA KLUSTRET I VÄSTSVERIGE – EN PLATTFORM FÖR SAMVERKAN
Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen
VAD GER ETT KLUSTERSAMARBETE UR ETT FÖRETAGARPERSPEKTIV?
Nils Gilenstam, SCA Obbola berättar om Framtidens bioraffinaderi

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.30
WORKSHOPS INOM OLIKA OMRÅDEN FÖR BLÅ TILLVÄXT
Delta i en av fyra workshops (nästa sida) där vi diskuterar:
– drivkrafter och framtida mötesplatser för blå tillväxt över Kvarken
– idéer kring strategiska samarbetsprojekt

Skriv ut

2 november, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer