Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Digitala Västerbotten

Att arbeta för en väl fungerande IT-infrastruktur, att höja IT-kompetensen och att öka utbud och tillgänglighet av IT-tjänster är de insatser som vi arbetar med inom Digitala Västerbotten.

Projektet Digitala Västerbotten utgår ifrån de ambitioner och inriktningsmål som fastställts i Regional digitala agendan för Västerbotten (RDA) som antogs november 2014 under Region Västerbottens fullmäktige och signerades av Erik Bergkvist, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten och Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting.

Digital agenda för Västerbotten är en gemensam ansats för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden: Digital delaktighet och kompetens • Utveckla det digitala lärandet • Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg • Den uppkopplade regionen • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv • Ett hållbart och smart digitalt samhälle.
Projektledarna för projektet Digitala Västerbotten.

Anmäl dig till Digitala Västerbottens nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Välj prenumeration
Digitala VästerbottenUppdaterad 14 november, 2017 kl 15:54 av Magnus Rudehall

Utbildningen Den Digitala Resan avklarad

Den digitala resan är en utbildning för ledande tjänstepersoner inom Region 8 som Digitala Västerbotten har genomfört tillsammans med projektet AC Lyftet 2.0. Syftet med utbildningen var att utveckla kompetens för att leda och verka för innovation och digitalisering inom Region 8.

En iPad hålls upp över ett fikabord

Halvtid med Digitala Västerbotten

Halva projekttiden har gått och för Digitala Västerbotten med sina sex olika delaktiviteter väntar nu den mest spännande perioden. Arbetet med att digitalisera Västerbotten har bara börjat och genom projektets aktiviteter ska länet hitta gemensamma krafter för att skapa fler hållbara och smarta e-tjänster.