Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kultur för seniorer • Kultur och hälsa

Forskning visar att kultur är en hälsofrämjande och förebyggande faktor tillika ett viktigt verktyg och komplement till traditionell vård, omsorg och medicin. Därför startade Region Västerbotten ett treårigt projekt Kultur för seniorer – Kultur och hälsa. Projektet har skett i samverkan mellan Region Västerbotten, Lycksele kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun. Projektmedel erhölls hösten 2011 ur regeringens satsning Kultur för äldre.

Samtliga länets kommuner erbjöds att gå med.  Norsjö, Sorsele, Storuman och Vindeln valde att göra det.

Vi formar själva den vård och omsorg vi vill ha
Genom projektet har en viktig välfärdsfråga lyfts som har att göra med de utmaningar länet står inför med en åldrande befolkning samt det faktum att många äldre idag lider av ensamhet och är mentalt och fysiskt understimulerade. Det är ett viktigt led i det strategiska arbetet som rör hälsa, folkhälsa, vård och omsorg.

Syfte och mål
Syfte och mål har varit att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande och om hur kultur kan användas som verktyg i det vardagliga vård- och omsorgsarbetet för att i förlängningen kunna ge länets äldre en mer meningsfull tillvaro. Målet med projektet ligger i linje med de nationella och regionala målen för kulturpolitiken

  • Ökad tillgänglighet och delaktighet – främja allas rätt till kulturupplevelser
  • Samverkan mellan kultursektor och andra samhällsområden.

Arbetet med projektet har skett på bred front genom olika insatser och aktiviteter. Inspirationsdagar och utbildningsinsatser har arrangerats. Forskning är viktigt varför en forskargrupp etablerades och en förstudie genomfördes vid ett äldreboende i länet. Närmare kontakter har knutits till de regionala kulturinstitutionerna med målet att tillgängliggöra professionell kultur till äldreboenden i länet. Och en slutkonferens har arrangerats.

Projektet har nu avslutats med förhoppningen om att kommunerna själva driver det påbörjade arbetet vidare.

Slutrapport Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten 2012-2015

Slutrapport, Kultur för seniorer 2012-2015

 

Uppdaterad 16 juli, 2015 kl 20:38 av Kerstin Hamre

Norrdans ger dansföreställningar för äldre

Sju koreografer tolkar tillsammans med Norrdans det finska nationaleposet roman Sju bröder av Aleksis Kivis. Under veckorna 32-33 besöker ensemblen med föreställningen Sju gånger sju flera äldreboenden i Västerbotten i ett samarbete med Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellelfteå kommun och Lycksele kommun.