Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Tema Musik Umeå

Inom ramen för projekt Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten arrangerades den 7 december en inspirations- och utbildningsdag (heldag) för rehabiliteringsassistenter och aktivitetssamordnare, verksamma i Umeå kommun. Detta blev möjligt då medel fanns kvar samt att liknande utbildningsdag inte kunde genomföras i direkt anslutning till projektet. Kontakter togs med ansvariga chefer och utvecklingsledare inom äldreomsorgen i Umeå kommun under hösten 2016. Ett möte ägde därefter rum för att diskutera och komma fram till upplägget och formerna för en utbildningsdag. Beslut fattades att det skulle bli en heldagsutbildning och att den skulle genomföras ”i samma anda” som vid tidigare tillfällen i övriga medverkande kommuner – Tema Musik – Ge äldre mer stimulans. (klicka på länken och läs mer om projektet)

Syfte och mål med dagen var att öka kunskapen om musikens betydelse och om hur rytm, ljud och musik på ett enkelt sätt kan användas praktiskt inom verksamheten samt ett tillfälle där deltagarna skulle få chansen att få coaching i att våga mer och komma igång. 

Upplägg av dagen
Förmiddag
Gemensam grund om vår ljudmiljö och hur vi påverkas av ljud och musik
Om musik i terapi och som aktivitet
Olika praktiska inslag och övningar

Lunch

Eftermiddag
Praktiska uppgifter under hela eftermiddagen

Medverkande:
Märith Bergström Isacsson, Fil.dr, musikterapeut, verksamhetschef Rett Center i Östersund samt egen företagare, MusiCare – www.musicare.se

Se kursvädering
Tema Musik, Umeå den 7 december 2016

Bilder

Förmiddag och teoripass med Märith Bergström Isacsson

 

 

 

 

 

 

Eftermiddagens praktiska uppgifter har börjat …

Näst sista delen i temaarbetet drar igång …. enligt ”ett-steg-i-taget-modellen”

   

Filmer
Prat-spel på Djembe
Grand finale av temaarbetet
Grand finale 2
Grand finale 3
Grand finale 4
Grand finale 5

Tack för idag till alla engagerade deltagare i Umeå.

 

 

 

Uppdaterad 15 december, 2016 kl 8:56 av Kerstin Hamre