Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Med Reventberg, teaterchef vid VästerbottensTeatern får 2013 års hedersstipendium

Lyssna

Kulturstipendiater 2013

– Årets kulturstipendiater visar på en bredd utöver det vanliga med film, bild, litteratur och broderi säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Region Västerbottens styrelse har beslutat om 2013 års kulturstipendier.

– Årets kulturstipendiater visar på en bredd utöver det vanliga med film, bild, litteratur och broderi och jag är extra glad att Med Reventberg, teaterchef vid VästerbottensTeatern får 2013 års hedersstipendium, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Ur motiveringen: För att ha satt Västerbottensteatern på kartan, i länet, i landet och i Europa, för sin orubbliga tro på scenkonsten och för sitt enträgna arbete med Västerbottensteaterns konstnärliga utveckling utses Med Reventberg till Region Västerbottens hedersstipendiat 2013.
– Jag är stolt över att vi med stipendier både kan uppmärksamma och stödja våra kulturskapare inom olika genrer. Även om mångfalden är otrolig viktig, så behöver vi också få lyfta enskilda personers arbete, säger Nina Björby.

Höjning av bildkonststipendiet
Årets stipendieutdelning innehåller även en höjning av Bildkonststipendiet till 100 000 kronor och ges tillSofie Weibull som vill öka barns och ungas intresse för konst och skapande i arbete med platsspecifika installationer och performance.
– Höjningen är befogad och efterlängtad för att stödja professionellt konstnärsskap och jag ser fram emot att ta del av Sofie Weibulls fortsatta arbete, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Stipendierna delas ut vid Mötesplats Lycksele
 som äger rum den 12 – 13 juni vid Hotell Lappland i Lycksele.
Läs alla motiveringar längre ner i presstexten.

Bildkonststipendium
Sofie Weibull
Lögdeå – 100 000 kronor, 070-680 62 02

Kulturstipendier
Film – Linus Andersson, Umeå – 50 000 kronor – Arbetsstipendium, 070-306 55 78
Litteratur – Anna Holmström Degerman, Hörnefors – 30 000 kronor – Arbetsstipendium, 073-042 73 43
Bildkonst – Helena Wikström och Gerd Aurell, Holmsund – 30 000 kronor, Arbetsstipendium, Helena Wikström 070-586 59 13, Gerd Aurell 090-17 92 74,  073 811 23 58
Konsthantverk – Broderigruppen FIMBRIA, Umeå – 60 000 kronor – Arbetsstipendium, Kristina Ersviken, Dorotea 070-516 95 91, 0942-102 25

Hedersstipendium
Med Reventberg, Skellefteå – Minnesgåva, 0910-71 56 10, 070-159 66 26

————————-

För mer information:
Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen, Region Västerbotten, 070 627 49 96
Anette Sundbom, handläggare, regional kultur, Region Västerbotten, anette.sundbom@regionvasterbotten.se, 070 549 24 44
Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, 070 543 16 57
Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

 

————————-

MOTIVERINGAR

Bildkonststipendium
Sofie Weibull, Lögdeå – 100 000 kr, 070-680 62 02
Motivering: Sofie Weibulls konstnärliga verksamhet utgår ifrån tredimensionella gestaltningar med en bred kunskap om olika tekniker. Intresset för barn och ungas tillgång till kreativa miljöer har resulterat i ett antal nyskapande verk på förskolor och skolor såsom Husets kärna, Sånghusvallens skola i Krokoms kommun och flera skulpturinstallationer för förskolan ”Lägret” i Vännäs. Med stipendiet ämnar hon utveckla sitt konstnärliga arbete med inriktning mot barn och unga med ambitionen att öka intresset för konst och skapande hos dessa genom nära samarbeten. Arbetet kommer även att involvera samarbete med andra konstformer som dans och musik. Sofie Weibull vill arbeta med direkta platsspecifika installationer och performance som dokumenteras och presenteras på utställningar, föreläsningar samt fysiska och virtuella diskussionstillfällen. Sofie Weibull är också en av konstnärerna som under 2014 arbetar i Västerbottens museums projekt Rock Art in Sápmi.

Kulturstipendium
Film– Linus Andersson, Umeå – 50 000 kronor, 070-306 55 78, Arbetsstipendium
Motivering: Arbetar som producent och regissör i det egna bolaget Lampray och som projektledare i Nomo Dacos projekt ”Staden”. Linus Andersson vill utveckla sitt filmskapande genom att finna inspiration från andra människors upplevelser. Stipendiet ska användas till ett novellfilmsmanus som bygger på berättelser som han ska samla in genom en resa i länet. Filmen ska bli ett tidsdokument över den rådande situationen i glesbygden, problemen med urbaniseringen och naturens inverkan på människors liv.

Litteratur
Anna Holmström Degerman, Hörnefors – 30 000 kronor, 073-042 73 43, Arbetsstipendium
Motivering: Debuterade som barnboksförfattare på bokförlaget Opal 2008 och arbetar som författare på heltid sedan 2012. Hennes åttonde barnbok, Inte okey! utkom i mars 2013. Anna Holmström Degerman vill utveckla sitt skrivande och arbeta i fler genrer, stipendiet behövs för en periods oavbrutna skrivande på den första ungdomsboken.

Bildkonst
Helena Wikström och Gerd Aurell, Holmsund – 30 000 kronor, Helena 070-586 59 13  Gerd 090-17 92 74, 073 811 23 58, Arbetsstipendium.
Motivering: Under två år har Helena Wikström och Gerd Aurell undersökt Umeälvens deltaområde ur ett utopiskt brukarperspektiv, där även aspekter som områdets industrialisering samt Botniabanans påverkan på naturen inkluderats. Utgångspunkten var det gemensamma verket Spare Time som de skapade 2011 inför en utställning på Bildmuseet. De valde att undersöka Umeälvens delta och vad platsen betyder för de människor som vistas där. I arbetet genomfördes ett 50-tal intervjuer med friluftsidkare, forskare och specialister inom olika områden. Det färdiga verket bestod av en installation med text, bilder och ett fågeltorn. Arbetet vidareutvecklades sedan på utställningen Delta Dreams i Riga 2011.
Konstnärerna vill nu ge arbetet en tydligare visuell form. De kommer att undersöka området ur ett konstnärligt perspektiv i form av exkursioner, samtal och konstevent som tydligt tar plats i deltat. Genom att föra in konst i ett naturvårdsområde får både konsten och naturen en ny publik. Konstnärerna tror att konsten och naturvårdsforskningen har mycket att tillföra varandra. Gerd Aurell och HelenaWikström kommer sammanställa detta dokumentära arbete i två böcker, samt fortsätta arbetet på ett mer konstnärligt plan med gestaltningar och händelser i deltat. Konstnärerna har också initierat ett internationellt samarbete med Nildeltats Forskningscenter. Ett studiebesök hos forskningscentret kommer att göras. Konstnärerna önskar engagera människor i regionen i samtal, seminarier och workshops.
Inconsistent Ground kommer att resultera i en film, en separatutställning och i ett antal sociala verk i deltat. Fyra böcker om Umeälvens delta – en bok för var årstid, kommer att sammanställas. Projektet ska utvecklas till att få en större arkitektonisk och rumslig form. Projektet kommer att visas inom Umeås 2014-satsning men även på LCCA i Riga.

Konsthantverk
Broderigruppen FIMBRIA, Umeå – 60 000 kronor, Kristina Ersviken, Dorotea 070-516 95 91, 0942-102 25, Arbetsstipendium.
Motivering: Fimbria arbetar för att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda, utveckla och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Genom kontinuerligt arbete och utställningsverksamhet både regionalt och nationellt verkar gruppen för att lyfta fram hantverket och göra broderiet mer synligt. Den gemensamma bredd och erfarenhet som gruppen besitter skapar en kreativ och öppen arbetssituation och verkar både för bevarande av traditioner och nyskapande utveckling. Fimbria arbetar även för samverkan över landsgränserna och har tagit kontakt med Husflidskonsulenten i Nordland fylke för att försöka upprätta ett samarbete med kollegor i Norge.
Gruppen tilldelas arbetsstipendium för att utföra projektet Ätbart säljer alltid som ska utmynna i en utställning som ska visas på Skellefteå konsthall och Västerbottens museum under 2014. Därefter blir det en vandringsutställning i Västerbotten.

Hedersstipendium
Med Reventberg, Skellefteå – Minnesgåva, 0910-71 56 10  070-159 66 26
Med Reventberg, född 1948 i Trelleborg, har varit chef för Västerbottensteatern i Skellefteå sedan 2005. Hon har en gedigen bakgrund som skådespelare, regissör och dramatiker. Tillsammans med några studentkamrater i Lund var hon i början av 1970-talet med och bildade Nationalteatern i Göteborg. Hon har dessutom jobbat med radioteater, teve, film och opera. Till de mer kända filmrollerna hör den som Birks mamma i ”Ronja Rövardotter”, Tage Danielssons film från 1984 som bygger på en av Astrid Lindgrens älskade böcker.
Med sin drastiska och slagfärdiga humor är en av Med Reventbergs främsta styrkor hennes förmåga till en god publikkontakt. Hon har genom åren blivit en mycket uppskattad och välkänd person, såväl i Skellefteå som i länet. Genom henne har också Teatersveriges ögon allt mer vänts mot Skellefteå. Många fler vet idag att Västerbottensteatern finns och statusen har höjts tack vare hennes insatser. Genom hennes försorg har också det muntliga berättandet fått en fast spelplats i länet med målet att bli ”Europas ledande berättarteater”.
Med Reventberg är målmedveten men har samtidigt fötterna på jorden och gör inget förhastat. ”Vi sover på saken”, ”vi lägger det bakom örat” är något som hon ofta säger och gör. Hon är envis och arbetar hängivet för det hon tror på samtidigt som hon har ett demokratiskt arbetssätt och pratar och lyssnar på argument för att hitta lösningar som alla kan vara med på.
För att ha satt Västerbottensteatern på kartan, i länet, i landet och i Europa, för sin orubbliga tro på scenkonsten och för sitt enträgna arbete med Västerbottensteaterns konstnärliga utveckling utses hon till Region Västerbottens hedersstipendiat 2013.

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här:http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Skriv ut
15 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta kulturstipendier 2013
    Region Västerbottens kulturstipendier år 2013 är uppdelade på ett målinriktat stipendium för bildkonstnärer på 100 000 kronor och målinriktade stipendier till kulturskapare om vardera lägst 25 000 kronor samt ett hedersstipendium i form av en minnesgåva som uppskattning för värdefulla insatser inom länets kulturliv.
    Till Region Västerbottens Kulturberedning har det vid ansökningstidens utgång den 28 februari 2013 inkommit 16 ansökningar till bildkonststipendiet och 54 ansökningar till kulturstipendierna. Hedersstipendiet utdelas utan ansökan.

Kommentarer