vårbjörk

Länsbiblioteket i Västerbotten

Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Vi arbetar för att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter och för att stärka bibliotekens roll som en kraft för demokrati, delaktighet och mångfald. Länsbiblioteket i Västerbotten har också ett litteratur- och läsfrämjande uppdrag, samt ansvar för länets tre sjukhusbibliotek.

Instagram

Uppdaterad 24 maj, 2016 kl 12:12

Pia Brinkfeldt

Pia Brinkfeldt


Bibliotekskonsulent

070-516 57 45

 

Nyheter: Länsbiblioteket