Kulturplan Västerbotten

Västerbottens läns kulturplan 2016-2019

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2016-2019 inleddes under hösten 2014. Region Västerbottens kulturberedning svarar för framtagandet av kulturplanen, på uppdrag av förbundsstyrelsen. Kulturplanen tas fram i bred samverkan med kommuner, regionala kulturverksamheter, professionella kulturskapare och civilsamhället. Den regionala kulturplanen 2016-2019 beslutades i förbundsfullmäktige den 3 december 2015.

Kulturplan 2016-2019(pdf)

Remissutgåva ny regional kulturplan

En remissutgåva av Region Västerbottens nya kulturplan för 2016-2019 har funnits tillgänglig under perioden 27 april – 12 juni.

Remiss Västerbottens läns kulturplan 2016-2019

Följebrev till remissutgåva Kulturplan, med läsanvisning

Västerbottens läns kulturplan 2012–2015

Kulturplan för Västerbotten 2012-2015 (1.07 MB)

Kulturplan bilaga 2015

Samverkansmodellen

Sedan 2011 ligger en ny samverkansmodell till grund för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet i Sverige. Det innebär att landstingen, eller motsvarande regional part, har tagit över uppgiften att fördela det statliga anslaget till olika regionala kulturverksamheter. Region Västerbotten anslöt sig till samverkansmodellen 2012.

En förutsättning för att ingå i samverkansmodellen är att det finns en regional kulturplan. Kulturplanen ska bland annat ta upp regionala förutsättningar, kulturpolitiskt prioriterade områden samt ekonomiska utgångspunkter. Den ska beskriva hur det statliga anslaget ska fördelas inom sju specifika områden: professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet.

Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med länets kulturinstitutioner, organisationer, det fria kulturlivet, professionella kulturskapare och civilsamhället. Samverkan sker i form av lokala och regionala kulturdialoger.

Kontakt:

Ingela Gotthardsson

Regionkulturchef
Tel: 070-54 31 657

ingela.gotthardsson@regionvasterbotten.se

Länkar:

Kulturrådets information om Samverkansmodellen

Uppdaterad 16 maj, 2016 kl 15:45

Linn Edlund

Linn Edlund


Tf kulturstrateg

070-5465793

 
 • Region Västerbottens Youtube-kanal
  Projekt Osiris
  Projektledaren Magnus Rudehäll beskriver projektet Osiris
 • Fina figurer :)

 • plugg_resrobot

 • Puff söka projektstöd

 • Instagram Slider
  • Norsj kommun har tagit fram ett spel fr att personalhellip
   3 veckor ago by regionvbtn Norsjö kommun har tagit fram ett spel för att personal i kommunen ska kunna hitta nya arbetssätt och innovationer. Spännande!  #norsj ö  #t änkom  #mpl16   #vbtn16 
  • Digitaliseringsforskaren Mrten Blix frklarar hur arbetsmarknaden frndras med anledning avhellip
   3 veckor ago by regionvbtn Digitaliseringsforskaren Mårten Blix förklarar hur arbetsmarknaden förändras med anledning av digitaliseringen. Kan du se skillnad på en text skriven av en robot och av en journalist?  #mpl16   #vbtn16   #m årtenblix  #digitalisering 
  • Digitalisering i ldreomsorg och bankvrlden? Sjlvklart hur mycket som helsthellip
   3 veckor ago by regionvbtn Digitalisering i äldreomsorg och bankvärlden? Självklart, hur mycket som helst. Eija Häman Aktell, äldreomsorgschef Skellefteå kommun och Marie Johansson, kontorschef Swedbank Umeå berättar om verkligheten.  #vbtn16   #mpl16   #digitalt 
  • Det hr kommer den parlamentariska landsbygdskommittn att prioritet i sitthellip
   3 veckor ago by regionvbtn Det här kommer den parlamentariska landsbygdskommittén att prioritet i sitt fortsatta arbete för ett kunna skapa en hållbar landsbygdspolitik för hela Sverige.  #landsbygdsutveckling   #svepol   #v ästerbotten  #vbtn16 
  • Stanislav Marygold och Maria presenterar just nu deras id Openhellip
   3 veckor ago by regionvbtn Stanislav, Marygold och Maria presenterar just nu deras idé Open North under finalen av Utvecklingsverkstaden 2016.  #vbtn16 
 • Senaste webbkommentarer
 • RSS Nyheter om Västerbotten