Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Stipendier

Kulturstipendier för 2016

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på upp till fyra kulturstipendier och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Under en försöksperiod de närmaste tre åren (med start 2014) kommer antalet sökbara konstområden begränsas till två, för år 2016 är aktuella områden film och litteratur. Därmed höjs summan till 75 000 kronor för respektive konstområde.

Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Bildkonststipendiet delas ut till sökande som är yrkesverksam i Västerbottens län och år 2016 är summan 150 000 kronor.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Sista ansökningsdatum för 2016 var den 15 februari 2016. 

 

Region Västerbottens förbundsstyrelse beslutade den 12 maj 2016 att tilldela stipendium till följande:

FILM (75 000kr)
Region Västerbottens kulturstipendium 2016 inom området film tilldelas Sophia och Lisa Josephson, Nordmaling.
Med sin observerande blick, integritet och respekt för huvudpersonerna berättar de om en del av den västerbottniska samtiden. Med varsam hand lyfter Sophia och Lisa upp en historia som annars sällan gestaltas. I dokumentärfilmen Tryggt Tråkigt Norsjö blandas en sorglös ungdomstid med landsbygdens rådande villkor, ett arbetarsamhälle som sakta men säkert avbefolkas.
Sophia och Lisa har genom sitt filmprojekt om två unga tjejer från Norsjö gjort ett starkt intryck. Den här historien vill vi se förverkligas av dessa skickliga västerbottniska regissörer.

LITTERATUR (75 000kr)
Region Västerbottens kulturstipendium 2016 inom området litteratur tilldelas Anne Wuolab, Lycksele.
Anne arbetar aktivt på flera fronter för att öka utgivningen på samiska och stärka det samiska språket. Hon gör det dels genom sin roll som ordförande för den nya samiska författar- och skribentföreningen Bágo čálliid searvi, dels genom att själv verka som författare. Hennes kommande roman utspelas i Vilhelmina och berör den nya samiska verkligheten med förvaltningskommuner, och de möjligheter och problem som detta kan innebära. Anne ställer sig frågan om Sápmi kan bidra till välfärdsbygget och glesbygdsutvecklingen.
Genom stipendiet vill vi ge ett samiskt författarskap utvecklingsmöjligheter.

BILDKONST (150 000kr)
Region Västerbottens bildkonststipendium 2016 tilldelas konstnären Ida Hansson, Umeå.
Likaså hennes alter ego; Galatica – tidsresenären som förflyttar sig både bakåt som framåt i tiden för att söka och ge plats åt sina medpassagerares högst personliga berättelser och livsöden. Genom Idas vilja att ge röst och gestalta dessa berättelser – ges även vi möjlighet att reflektera över vår egen identitet och samtid gällande frågor som rör, makt, genus och normalitet.
Ida arbetar främst med video och performance.

HEDERSSTIPENDIUM (skulptur)
Kulturberedningens hedersstipendium 2016, i form av en statyett, tilldelas Kerstin Berggren, Umeå.
Kerstin, en av Sveriges ledande kulturjournalister med hela världen som sitt arbetsfält, får hedersstipendiet för sin nyfikenhet och sitt aldrig sinande engagemang att genom radio skapa ovärderliga dokumentärer, intervjuer och reportage för oss att lyssna på nu och för människor att lyssna på i framtiden – i Västerbotten, i Sverige och i världen.
Med känsla för kvalitet, originalitet och sammanhang har Kerstin lyckats skapa intresse kring och ge röst åt många olika kulturella uttryck och kulturaktörer – alltifrån ännu okända kulturskapare till de allra största. Kerstin är och kommer alltid att vara en förebild och en inspirationskälla.

Kerstin Berggren, född 1949, började på Sveriges Radio i Umeå i början av 70-talet. Allt sedan dess har hon bidragit till Sveriges Radios folkbildande uppdrag med att sprida och fördjupa kunskap om människor, konst, kultur och vetenskap bland annat i Dagens Eko och Sveriges Radios kulturredaktion med placering vid Radio Västerbotten.

 

 

Läs mer om stipendierna:

Reglemente kulturstipendium (pdf)

Stadgar kulturfond (pdf)

Riktlinjer kulturstipendier 131130 (pdf)

Kontakt

Bella Lawson

bella.lawson@regionvasterbotten.se
070-576 57 99

 

Uppdaterad 16 maj, 2016 kl 15:34 av Bella Lawson