Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kulturstipendier

För 2017

 

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två andra kulturstipendierna till 75 000 kronor vardera. Aktuella konstområden för år 2017 är slöjd och design.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

 Sista ansökningsdatum är den 15 februari 2017.

 Sök här: projektsok.se 

Förbundsstyrelsen fattar beslut om stipendiater den 17 maj och beslutet offentliggörs då. Prisutdelningen sker på förbundsfullmäktige den 31 maj.

 

Läs mer om stipendierna:

Reglemente kulturstipendium (pdf)

Stadgar kulturfond (pdf)

Riktlinjer kulturstipendier 131130 (pdf)

Kontakt

Bella Lawson

bella.lawson@regionvasterbotten.se
070-676 72 73

 

 

 

Uppdaterad 13 december, 2016 kl 16:52 av Bella Lawson