Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Lediga jobb

Arkiv

Lediga_jobb

Strateg med inriktning mot turism

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Våra verksamhetsområden är regional planering, energi, miljö- och klimat, utbildning och kompetensförsörjning, näringslivs- och innovationsutveckling, Internationellt engagemang och EU-arbete, transportinfrastruktur, IT, samverkan inom vård och omsorg, turism samt finansiering av tillväxtprojekt. Region Västerbotten Turism verkar för en hållbart växande besöksnäring i Västerbotten.

Lediga_jobb

Verksamhetsutvecklare

Region Västerbotten är den samhällsorganisation som har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner som medlemmar och nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Enheten är en arbetsgrupp med 7 medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling och ansvarar för hanteringen av nationella medel för regionala tillväxtprojekt.