Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Åsa Bjering, ny sekreterare för Östersjökommissionen (BSC-CPMR) med placering i Bryssel.  Foto: Ingela Hjulfors Berg

Åsa Bjering – ny sekreterare för Östersjökommissionen

Åsa Bjering är utsedd till ny sekreterare för Östersjökommissionen inom den Europeiska samarbetsorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe,CPMR. Uppdraget löper över 2015-2016 och samfinansieras av Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

28 januari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Åsa Bjering är utsedd till ny sekreterare för Östersjökommissionen inom den Europeiska samarbetsorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR. Uppdraget löper över 2015-2016 och samfinansieras av Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

Med en ny och uppdaterad programperiod för EU:s Östersjöstrategi är det nu dags att fokusera arbetet med att få Östersjökommissionens arbetsgrupper inom exempelvis transport- energi- och havsfrågor att gemensamt samla och driva regionernas intressen. Min ambition är att fler regioner kring Östersjön ska veta om och vilja vara med i samarbetet i Östersjökommissionen, säger Åsa Bjering, nytillträdd sekreterare för Östersjökommissionen inom CPMR med placering vid North Swedens Europa kontor i Bryssel.

Åsa Bjering har en gedigen erfarenhet från sitt tidigare uppdrag som enhetschef på Svenska Institutet att initiera och utveckla partnerskap mellan aktörer inom olika sektorsområden. Hennes uppdrag i Östersjökommissionen samfinansieras av Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting under 2015 och 2016 och är ett ambulerande uppdrag mellan regionerna i CPMR.

– Genom att rekrytera Åsa Bjering stärker vi Östersjökommissionens ambitioner inom det regionala Östersjösamarbetet, och vi hoppas i synnerhet stärka samarbetet med Baltikum och Polen, säger Erik Bergkvist, (S), regionråd för Region Västerbotten och ledamot i Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CMPR.

– Det känns bra att vi knyter Östersjösamarbetet närmare Norrbotten och närmare vårt Barentssamarbete. Med sekretariatet för Östersjökommissionen i vår organisation hoppas jag att vi får se ett större fokus på viktiga Norrbottensfrågor som transporter och infrastruktur, säger Jens Sundström, (FP), Norrbottens läns landsting.

För mer information:

Erik Bergkvist,(S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55

Jens Sundström, (FP), Norrbottens läns landsting, 070-557 60 66

Åsa Bjering, sekreterare, Östersjökommisionen (CPMR-BSC), 070- 888 89 30

Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 070-325 57 17

Jenny Mozgovoy, Internationell strateg, Avdelningen för regional utveckling, Norrbottens läns landsting 070 785 10 44

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

  • Fakta Östersjökommissionen: Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission, CPMR-BSC) är ett internationellt samarbete mellan regionala förvaltningar i Östersjöregionen. Organisationen är en underavdelning till Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) och deltar i nätverket Östersjösamarbetet.

    Fakta EU:s Östersjöstrategi: Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin har tre huvudmål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/12827/a/205810

Kommentarer