Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
brukarinflytande-november-2016-umea

Att leva med egen eller anhörigs psykiska ohälsa i Umeå

Föreningen Hjärnkoll Västerbotten, i samverkan med Socialpsykiatriskt kunskapscentrum,
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF, bjuder in brukarföreningar, enskilda med egen erfarenhet eller erfarenhet som anhöriga till en dag med fokus på brukarinflytande.

Till (H)järnkoll
(H)järnkoll
lumen

Almedalen: Umeåföretag sätter ny standard för hållbarhetsarbete

Umeåföretaget Lumen Behavior har under 2016 lanserat sin analysmetod för nästa generations hållbarhetsarbete. Under Almedelsveckan presenterade Umeåföretaget sitt hållbarhetsarbete.

Till Almedalen
Almedalen
folkkonst

Lär känna nästa generations hantverkare

Under december bjuder Galleri Alva på Folkkonst, när Vindelns folkhögskola visar upp alster från sina hantverksutbildningar.

Till Alva kultur
Alva kultur
barnhälsa

2014-12-04 Workshop om Barnhälsorapport 2015

Huvudfokus på workshopen kommer att ligga på hur vi kan utveckla barnhälsorapportens möjlighet att fungera som ett verktyg för olika verksamheter med betydelse för barns och ungas möjligheter.

Till barn och unga
barn och unga
Karl-Anton

Hälsocoachmodellen

En forskningsstudie som genomfördes av psykiatrisjuksköterskan och dåvarande länsdelssamordnaren Karl-Anton Forsberg visade på att vissa riskfaktorer kan reduceras med ett speciellt utformat program med fysisk aktivitet och ökad kunskap och kost och näring.

Till Brukarinflytande
Brukarinflytande
naringsliv

Debatt: Vi vill tänka nytt för att stärka Västerbottens näringsliv

Idag inleds Mötesplats Lyckseles stora konferensdel och med den ett av norra Sveriges största diskussionsforum för näringslivsfrågor. Vi vill ha ett krafttag kring näringslivsutvecklingen i länet och gör det tillsammans med de 350 deltagarna på Mötesplats Lycksele.

Till Debatt
Debatt
lena_och_andreas

Kommuner i Västerbotten är digitala förebilder

Tre av länets kommuner har blivit utvalda att delta i SKL:s förändringsledningsprogram LEDA för smartare välfärd, vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar i offentlig sektor.

Till Digitala Västerbotten
Digitala Västerbotten
inbjudan-lulea-7-dec-sv

Gränslösa projekt för gränslösa idéer

Den 1 november öppnar vi 5:e ansökningsomgången för att söka finansiering från Nordprogrammet.

Till Finansiering
Finansiering
mhfa

Nämnden för folkhälsa och primärvård stöttar MHFA

Nämnden för folkhälsa och primärvård för Skellefteå, Umeå och Södra Lappland har vardera beviljat KunskC 10 000:- för att genomföra utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa

Till Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA
Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA
Du-gor_skilland

2016-10-05 Du gör skillnad

En matnyttig inspirationsdag för dig som jobbar med äldre

Till FoU Äldre
FoU Äldre
inbjudan-delaktighet-och-inflytande-1-1

FoU Välfärd bjuder in till Temaseminarium- Delaktighet och inflytande inom funktionshinderområdet

Vi hälsar dig varmt välkommen till en inspirerande dag med utgångspunkt i olika utvecklingsarbeten inom funktionshinderområdet som pågått i Västerbottens kommuner under de senaste åren.

Till FoU Välfärd
FoU Välfärd
Bilderböcker under ett blommande äppelträdBilderböcker under ett blommande äppelträd

Är du forskningsintresserad och har erfarenhet av psykisk ohälsa?

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten söker forsknings- och utvecklingsintresserade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till sin FoU-panel. Grundläggande forskarutbildning erbjuds passande personer för arvoderade uppdrag i FOU-panelen.

Till FoU-panelen
FoU-panelen
damberg-grand

Mikael Damberg inviger Västerbotten på Grand Hôtel

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) talar på invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel den 24 januari 2017.

Till Grand Hôtel
Grand Hôtel
lisa_voc-1

Vård och omsorgscollege i Västerbotten presenterar Lisa som läser andra året på vård och omsorgsprogrammet, Midgårdsskolan i Umeå

Inom en tioårsperiod beräknas omkring 130 000 undersköterskor och vårdbiträden behöva anställas i välfärden. Lisa är på sin resa mot att bli en av dem som har Sveriges viktigaste jobb!

Till Hälsa
Hälsa
Klarspråk

Politiker använder ord och uttryck som är svåra att förstå

Samtliga partiers valtal under valrörelsen 2010 granskades utifrån om språket var klart och tydligt.
– Mer eller mindre alla politiker använde ord och uttryck som var svåra att förstå, säger Maria Bohlin, språkkonsult på Infomix, Region Västerbotten.

Till Infomix
Infomix
erik

Västerbottens regionråd i nationell partigrupp för EU-politik

Västerbottens regionråd Erik Bergkvist ingår i Socialdemokraternas nya nationella arbetsgrupp för EU:s sammanhållningspolitik.

Till Internationellt
Internationellt
digitala-va%cc%88sterbotten

Regeringen intresserade av regional digitaliseringssatsning

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker den 30 november Norsjö för att delta i ett seminarium om digitalisering av industrin.

Till IT
IT
buss650

Kollektivtrafikens dag – en del av det hållbara Västerbotten

Som en del av SEE-veckan arrangerar Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten Kollektivtrafikens dag den 21 september i Skellefteå, med rekordmånga anmälda deltagare.

Till Kollektivtrafikmyndigheten
Kollektivtrafikmyndigheten
joakim_voc

Vård och omsorgscollege presenterar Joakim Dahlgren – en av språkombudsutbildarna i Västerbotten

Som ett led i att möta fler med annan språkbakgrund på den svenska arbetsmarknaden har Vård- och omsorgscollege i samverkan med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum startat utbildning för språkombudsutbildare.

Till Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning
ulrika-kro%cc%88nika

Krönika: Världsmedborgare på våra skolor

Ulrika Israelsson, Syv i Vindelns kommun och engagerad i Plug In 2.0, skriver om alla de världsmedborgare som finns på länets skolor. Unga som sett så mycket och som bidrar till vidgade synsätt i Västerbottens skolor.

Till Krönika
Krönika
branschdag-banner-ny-2-768x432

Branschdag för filmare hålls i Väven

Film i Västerbotten bjuder in till branschdag i sedvanlig ordning. Mer info och anmälan här.

Till Kultur
Kultur
kulturforseniorer

Utbildningsdag 28 maj om kultur för seniorer i Lycksele

Totalt 80 chefer och personal, inom äldreomsorgen, deltar i den tredje och sista utbildningsdagen Tema Musik 28 maj i Lycksele. Utbildningen arrangeras av Kultur för seniorer – Kultur och hälsa vid Region Västerbotten.

Till Kultur för seniorer
Kultur för seniorer
blatillvaxt2016

Blå tillväxt som drivkraft i kvarkenregionen

Hur kan vi med hjälp av regionala och lokala initiativ göra kvarken till en framgångsregion för blå tillväxt?

Till Kurs & konferens
Kurs & konferens
bild-till-webben

2016-11-14 Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien!

“Bibliotekarierollen blir allt mer mångfacetterad. Det krävs specialistkunskaper samtidigt som bibliotekarier behöver en pågående kompetensutveckling i takt med den snabba medieutvecklingen /…/ Hela branschen uttrycker svårigheter att rekrytera bibliotekarier med rätt kompetens “ ur Lägesrapport i maj 2016. Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi, kapitel 6 Med avstamp i den nationella biblioteksstrategin bjuder vi […]

Till Länsbiblioteket
Länsbiblioteket
bandy

2016-02-03 mf – utbildning om fysisk hälsa, alkohol narkotika mm med en orientering i MI (motivating interviewing)

”Den treeninga hjärnan” att förändra vanor, stress och stressrespons, att hitta motivation/Motiverande samtal, kost och fysisk aktivitet, läkemedel och metabol påverkan, alkohol, narkotika, tobak och doping.

Till Länsutbildningsplanen
Länsutbildningsplanen
Författarstafett_webb

Det litterära Västerbotten inviger Littfest

Liksom år 2014 är det projektet Det litterära Västerbotten som drar igång Umeås internationella litteraturfestival.

Till Litteratur i Västerbotten
Litteratur i Västerbotten
Barn och dator 1

Ny strategi för skolans digitalisering

Vid en nätverksdag i Lycksele för skolväsendet diskuteras Skolverkets nya förslag till Strategi för skolans digitalisering.

Till MediaCenter
MediaCenter
Bild på björn, foto taget av Anneli Åslund.Bild på björn, foto taget av Anneli Åslund.

Aktuellt på Skellefteå sjukhusbibliotek

Perioden måndag 24 oktober till fredag 11 november har Skellefteå sjukhusbibliotek ett begränsat öppethållande. I bibliotekets läsrum kommer dock dagsfärska dagtidningar finnas och som vanligt erbjuder den spännande bokbytarhyllan läsäventyr av olika slag. Landstingsanställd personal kan med SITHS-kortet gå in på den medicinska fackbiblioteksdelen. Sjukhusbibliotekets e-tjänster ska fungera som vanligt under perioden, med reservation för […]

Till Medicinsk biblioteksverksamhet
Medicinsk biblioteksverksamhet
energi

Almedalen: Norra Sverige vill leda miljöutvecklingen

Det gäller att hitta gränsen som gör att miljöfrågorna lätt kan glida in i vardagen, det är i alla fall vad Västerbotten och Västernorrland tror, två regioner som valt att satsa på att bli bäst på miljö.

Till Miljö - Energi
Miljö - Energi
UV_vinnare

Vinnarna från Utvecklingsverkstaden 2016

Under Mötesplats Lyckseles avslutande dag hölls i sedvanlig ordning utvecklingsverkstadens final där sju idéer tävlade om tre prischeckar.

Till Mötesplats Lycksele
Mötesplats Lycksele
forum

Politiker diskuterar Västerbottens näringslivsklimat

Under eftermiddagen arrangerar Region Västerbotten tillsammans med Svenskt Näringsliv ett näringslivsforum för att diskutera Västerbottens näringslivsklimat. Över 50 politiker från hela länet deltar vid forumet.

Till Näringsliv
Näringsliv
Fullmaktige

KUNGÖRELSE Förbundsfullmäktige

Sessionssalen, fd biblioteket, Rådhusespl 6A, Umeå
Partigruppmöten kl. 09.00. Sammanträdet börjar kl 10.00.

Till Om oss
Om oss
vilhelmina-sca

Vilhelmina: alla unga nyanlända kan jobba och plugga

Västerbottens arbete att få fler nyanlända gymnasielever att klara av sina gymnasiestudier fortsätter att skapa nationellt intresse. Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) rikskonferensen fick Vilhelmina berätta om sitt arbetat inom Plug In 2.0-projektet.

Till Plug In Västerbotten
Plug In Västerbotten
regionbildning

Arbetsgruppen för regional utveckling har inlett sitt arbete

I arbetet med regionbildningen ingår bland annat fyra politiska arbetsgrupper. Den 18 oktober träffades för första gången Arbetsgruppen för regional utveckling.

Till Politik
Politik
erikregion

Regionrådet om arbetet framåt efter beskedet om utebliven region Norrland

Efter gårdagens besked om att region Norrland inte bildas 2019 vill regionrådet Erik Bergkvist slå fast nya vägar framåt i det regionala utvecklingsarbetet.

Till Press
Press
skelleftea-1
unghasten

Under pågående psykevecka i Skellefteå delades psykiatripriset ut.

På Föreningarnas hus, café Castor samlade ett 40-tal personer som njöt av grillade hamburgare i en vacker miljö. Under kvällen delades priset på 15000 kr ut till Unghästen.

Till Psykeveckan i Västerbotten
Psykeveckan i Västerbotten
regionresan

Västerbottenspolitiker fördjupar arbetet kring storregionen med studiebesök i Västra Götaland

En delegation av 51 politiker och tjänstemän från Västerbottens besöker i veckan Göteborg och Västra Götalandsregionen för att diskutera och få erfarenheter om regionombildningsfrågor och regional utvecklingspolitik.

Till Regionfrågan
Regionfrågan
fullsizerender-4

Lycksele sjukhusbibliotek i december

Luciafirande med musik, stipendieutdelning och glögg. Och välkommen till en dag med julpyssel

Till Sjukhusbiblioteken
Sjukhusbiblioteken
bild-5

I november kurar vi skymning. Vi bjuder på högläsning och sång och lär oss den gamla virktekniken kvastskaftsvirkning

Till Sjukhusbiblioteket i Lycksele
Sjukhusbiblioteket i Lycksele
program-december

Julmarknad och körsång på Skellefteå lasarett

Under december månad är det jul- och loppmarknad på sjukhusbiblioteket. Marknaden arrangeras av Personalklubben i Skellefteå men alla intresserade är välkomna att besöka den. Vokalgruppen Kvittra kommer att sjunga in julen och under mellandagarna bjuder biblioteket på mellandagsmys. Mer information om arrangemangen finns i bifogat programblad. Alla intresserade är varmt välkomna sjukhusbibliotekets kulturarrangemang!  

Till Sjukhusbiblioteket i Skellefteå
Sjukhusbiblioteket i Skellefteå
avtre

2016-års pristagare: DELA-Priset

Motivationen:
Visat ett stort engagemang i att ge unga chansen att visa vad de kan, trots funktionshinder. Tror på personers förmåga, ser möjligheter och erbjuder flexibla lösningar.

Till Socialpsykiatriskt kunskapscentrum
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum
I förgrunden står Infrastrukturminister Anna Johansson, i bakgrunden syns Elise Ryde Wikén och Elvy Söderström.161128 RFN Umeå BOTNISKA KORRIDOREN

Halvera restiden och fyrdubbla kapaciteten

Utbyggnad av Botniska korridoren väntar runt hörnet när regeringen satsar på samhällsbyggnad.

Till Transport
Transport
regionturismkonferens

​Turismnäringen kraftsamlar under Regionturismkonferensen

Två dagar om tillgänglighet och mat som reseanledning där kompetenta talare och deltagare tillsammans fokuserar tillväxt och utveckling inom besöksnäringen.

Till Turism
Turism
Inbjudan_program-Spridningsseminarium-Barn-och-ungas-halsa

2016-04-28 Spridningsseminarium, barn och ungas hälsa

Spridningskonferensen är en årlig konferens som arrangeras av Länsgrupp Barn och unga.

Till Unga
Unga
rebecca_voc

Vård och omsorgscollege i Västerbotten presenterar Rebekka som läser tredje året på vård och omsorgsprogrammet, Midgårdsskolan i Umeå

Inom en tioårsperiod beräknas omkring 130 000 undersköterskor och vårdbiträden behöva anställas i välfärden. Rebekka är på sin resa mot att bli en av dem som har Sveriges viktigaste jobb!

Till Utbildning
Utbildning
hallbar

Almedalen: Västerbotten- Den hållbara platsen

Region Västerbottens årliga varumärkesseminarium i Almedalen bjöd på diksussioner om hur vi på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt sätt skapar en hållbar region.

Till Varumärke
Varumärke
forbundsfullmaktige

Förbundsfullmäktige torsdag 26 mars på Skellefteå Campus

Förbundsfullmäktige torsdag 26 mars Tid och plats: kl.10.00 Forumsalen, Skellefteå Campus  Sammanträdet webbsänds: www.regionvasterbotten.se/direkt ​Se kallelse och ärendelista: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/11/Samlingsdokument-kallelse-med-beslutsunderlag-FF-26-mars.pdf – Informationer: – Digitala Västerbotten – Årsredovisning 2014 – Revisionsberättelse 2014 – Mötesplats Lycksele 2015 – Revidering av förbundsfullmäktiges arbetsordning – Revidering av reglemente för förbundsstyrelsen – Revidering av reglemente för kulturberedningen – Revidering av reglemente för […]

Till Webbtv
Webbtv