• Gruvindustrin bör bekosta gruvsanering Erik Bergkvist - regionstyrelsens ordförande (S), Region Västerbotten
 • Region Västerbottens Youtube-kanal
  Projekt Osiris
  Projektledaren Magnus Rudehäll beskriver projektet Osiris
 • Fina figurer :)

 • plugg_resrobot

 • Puff söka projektstöd

 • Instagram Slider
  • Norsj kommun har tagit fram ett spel fr att personalhellip
   3 veckor ago by regionvbtn Norsjö kommun har tagit fram ett spel för att personal i kommunen ska kunna hitta nya arbetssätt och innovationer. Spännande!  #norsj ö  #t änkom  #mpl16   #vbtn16 
  • Digitaliseringsforskaren Mrten Blix frklarar hur arbetsmarknaden frndras med anledning avhellip
   3 veckor ago by regionvbtn Digitaliseringsforskaren Mårten Blix förklarar hur arbetsmarknaden förändras med anledning av digitaliseringen. Kan du se skillnad på en text skriven av en robot och av en journalist?  #mpl16   #vbtn16   #m årtenblix  #digitalisering 
  • Digitalisering i ldreomsorg och bankvrlden? Sjlvklart hur mycket som helsthellip
   3 veckor ago by regionvbtn Digitalisering i äldreomsorg och bankvärlden? Självklart, hur mycket som helst. Eija Häman Aktell, äldreomsorgschef Skellefteå kommun och Marie Johansson, kontorschef Swedbank Umeå berättar om verkligheten.  #vbtn16   #mpl16   #digitalt 
  • Det hr kommer den parlamentariska landsbygdskommittn att prioritet i sitthellip
   3 veckor ago by regionvbtn Det här kommer den parlamentariska landsbygdskommittén att prioritet i sitt fortsatta arbete för ett kunna skapa en hållbar landsbygdspolitik för hela Sverige.  #landsbygdsutveckling   #svepol   #v ästerbotten  #vbtn16 
  • Stanislav Marygold och Maria presenterar just nu deras id Openhellip
   3 veckor ago by regionvbtn Stanislav, Marygold och Maria presenterar just nu deras idé Open North under finalen av Utvecklingsverkstaden 2016.  #vbtn16 
 • Senaste webbkommentarer
 • RSS Nyheter om Västerbotten
 • För mer information
  Jörgen Boström
  Jörgen Boström

  Webbkommunikatör

  070-605 16 57

  Västerbotten stärker positionen i det regionala utvecklingsarbetet

  Publicerat 2013-02-01 | Kommentera

  ►Finansiering ►Internationellt ►Press 

  Igår beslutade regeringen att Region Västerbotten får ansvaret i Övre Norrland för framtagande av program för den Europeiska regionala fonden och Europeiska socialfonden, perioden 2014–2020.
  Området Övre Norrland omfattar både Västerbotten och Norrbotten.

  – Att vi övertar ansvaret för de här strategiskt viktiga frågorna från Länsstyrelsen i Norrbotten visar att vi har stark legitimitet i både EU och nationellt, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

  I Övre Norrland har den Europeiska regionala fonden, under 2007–2013 finansierat projekt med 2 096 miljoner kronor och den Europeiska socialfonden med 449 miljoner kronor.

  – Det är betydande belopp som har en avgörande betydelse för regionens utveckling och tillväxt. Genom ansvaret att ta fram programmet kan vi påverka hur pengarna används i vår del av landet. Vi får en helt annan insyn i beslut på såväl nationell nivå som i EU, säger Erik Bergkvist.

  I de fyra nordliga länen är Region Västerbotten det enda politiska organet med uppdrag för samordning och insyn i processen och Erik Bergkvist tror därför att Västerbotten och regionförbundet stärker sin position i arbetet med tillväxt och utveckling i norra Sverige. Han menar att politiken i de fyra nordliga länen, har en upparbetad struktur genom olika nätverk som exempelvis Europaforum.

  Arbetet med programskrivning påbörjas under våren i nära samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och pågår parallellt med EUs budgetprocess. Arbetet med EUs budget är försenad, men ska börja gälla 2014.
  Läs mer om regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/208195

  Fakta Regionala fonden för övre Norrland för perioden 2007–2013
  Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.
  Den regionala fonden för övre Norrland omfattar Norrbotten och Västerbotten och ska användas till insatsområden som innovation, förnyelse och tillgänglighet. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att förvalta Regionalfonden i Sverige.
  Läs mer: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/ovrenorrland.4.21099e4211fdba8c87b800017079.html

  Fakta Europeiska socialfonden för perioden 2007–2013
  Europiska socialfonden ger stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Programområde 1 handlar om att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, programområde 2, är inriktad på de som står långt ifrån arbetsmarknaden och ska ge ökad möjlighet för deltagarna att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
  Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige.
  Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland prioriterar vilka projekt som ska finansieras från regionala och sociala fonden. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Förvaltande myndigheter är Tillväxtverket och ESF-rådet för regionala respektive sociala fonden.
  Läs mer på: www.esf.se

  För mer information:
  Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
  Anna Lassinantti, vice regiondirektör, anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, 070 514 63 75
  Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, terese.ryndal@regionvasterbotten.se, 070 690 57 06

  Presskontakt:
  Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43