Västerbotten i Almedalen

Region Västerbotten satsar offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringslivet, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och civila samhället. Almedalen är ett självklart forum för länets intressen att synliggöras i. Twittra gärna om Västerbotten i Almedalen via #vbtn16

Här kan du se vårt program för Västerbotten i Almedalen 2016: Program Almedalen 2016

Länk till bokning av boende finns i vänstermenyn.

Uppdaterad 27 juni, 2016 kl 10:19

Jörgen Boström

Jörgen Boström


Webbkommunikatör

070-605 16 57

 

Nyheter: Almedalen