Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

FoU Välfärd

NY Besöksadress FoU Välfärd: Norrlandsgatan 13, Umeå

 

 

 

 

Annika Nordström

Chef FoU Välfärd
Mobil:072 – 526 57 32
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Åsa Bygdeson

Utvecklingsledare – Äldreområdet
Mobil: 070-667 57 09
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se

Margaretha Hägglund

Utvecklingsledare – Funktionshinderområdet
Mobil: 070-563 37 09
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare – Missbruksområdet
Tel:070-575 75 81
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Maria Clausén Edman

Utvecklingsledare – Barn och ungaområdet
Tel: 0705165722
maria.edman@regionvasterbotten.se

Jan-Hjelte

Jan Hjelte

Forskningsledare
Tel:070 – 663 48 31

 

Uppdaterad 7 september, 2017 kl 12:12 av Margaretha Hagglund

​En dag med fokus på socialtjänst i glesbygd

Torsdag den 30 november arrangeras en dag med fokus på de små kommunernas särskilda förutsättningar inom socialtjänstens IFO, i Storuman. Under dagen medverkar bl.a. Margareta Winberg, regeringens utsedda ordförande för översynen av Socialtjänstlagen, Camilla Sköld, utredningssekreterare. Pia Sjögren, frilansjournalist, är moderator för dagen.

​En dag för ökad samverkanskompetens

För att möta de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför är tillit och en fungerande samverkan mellan professioner en förutsättning. Onsdagen den 29 november arrangerar FoU Välfärd en dag om samverkan och tillit, kopplad till Uppdrag psykisk hälsa och RCPH –regionalt centrum för psykisk hälsa.

Inspirationsdag i Motiverade samtal (MI)

Dagen riktar sig till personal inom länets kommuner, landsting och kriminalvård som sedan tidigare har grundkunskaper i Motiverande samtal, och som önskar bli inspirerade, få ökad kunskap och utbyta erfarenheter med andra som också använder sig av MI.

Dialogmöte inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa

Den 8 september 2017 genomfördes ett Dialogmöte inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa mellan SKL och representanter för kommuner, landstingen, råd för kunskapsstyrning och brukarorganisationer i de fyra norra länen. Syftet var att gemensamt diskutera former och genomförande av det regionala resurscentrum för psykisk hälsa (RCHP), som de fyra landstingen tecknat avtal om att skapa.

Vård och omsorg ska bli bättre på digitalisering

Under två dagar i oktober fylls Umeå Folkets hus med inspirerande föreläsningar, workshops och viktiga samtal om de möjligheter och utmaningar som ny teknik innebär för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Konferensen kallas ”LEDA i teknisk förändring” och är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.