Region Västerbotten Direkt

Här ser du Region Västerbottens direktsändningar:

 

Se tidigare webb-TV sändningar här YouTubeeller Bambuser

 

 

 

 

 

 
 • 10.00 Välkomna Eva Mikaelsson, moderator

  10:05 Västerbotten – det hållbaraste länet 2020
  Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten
  NN, Västerbottens läns landsting
  Lena Friborg, Region Västerbotten

  11:20 FN:s ramprogram för hållbar konsumtion och produktion Hans Wråde, Naturvårdsverket

  11.40 Regeringens strategi för hållbar konsumtion och produktion Avfallsförebyggande programmet – giftfritt och resurseffektivt samhälle Hans Wråde, Naturvårdsverket

  12.00 Lunch

  13.00 Eko-mål och vegetarisk mat i förskola och skola Åsa Nilsson, Måltidsservice Umeå kommun

  13.25 Erfarenheter av Hållbar upphandling och hållbara inköp Anna Longueville, Mittuniversitetet

  13.55 Återvinning av elektronik och elektriska produkter Elisabeth Johansson, Umeva

  14.20 Återvinning av textiler Hans Wråde, Naturvårdsverket

  14.30 Fika

  15.00 Den onda badankan och kemikalier i vardagen Katarina Johansson, författare

  16.00 Avslut