Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: ”Det här är inget annat än ett erbjudande till Sverige”

I knivskarp internationell konkurrens växer norra Sverige så att det knakar. Därigenom skapas mer resurser till vår välfärd. Men vad krävs framöver av politiken, näringslivet och infrastrukturen för att Sverige ska kunna bibehålla sin världsledande position?

Seminarium: Hur skapar vi förutsättningar för hållbar tillväxt och välfärd?

Enligt Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren, är listan som visar områden där Sverige är världsledande gedigen och mycket längre än vad de flesta tror – något vi lyckats med under väldigt hård global konkurrens. För att bibehålla och vidareutveckla dessa positioner krävs det nu insatser från såväl politiker som företag och givetvis även ett hållbart och pålitligt transportsystem. Ett av dessa är järnvägen.
Hur detta ska se diskuterades under ett panelsamtal där sex personer med olika perspektiv deltog. Seminariets moderator var Joakim Berglund, projektledare för Botniska korridoren.

Per Bondemark, ordförande för Näringslivets transportråd, menade att en bristande politisk beslutsamhet riskerar att på sikt försvaga tillväxten och därmed även välfärden. Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn, poängterade att transportnäringen är ett stort transportsystem som måste ses utifrån ett globalt perspektiv. Vi behöver snabba järnvägsnät som till exempel kan nå Kina med enbart en omlastning och har vi inte ett robust och pålitligt transportsystem kan vi inte leverera den lösningen, och näringslivet blir lidande.
Erica Mattson, vd för Swedish Lappland, tyckte som de flesta i panelen att riktningen måste vara en tydlig långsiktig satsning där de besluts som tas får ligga kvar och vara pålitliga. Polarbröds kommunikationschef, Carina Zolland, var inne på samma spår och menade att målsättningen även måste vara offensiv, samtidigt som den är försvarbar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Zolland fortsatte och sa att deras verksamhet inte skulle kunna konkurrera i framtiden om kvaliteten och kapaciteten för järnvägsnätet inte förbättrades.

Avslutningsvis fastställde Elvy Söderström att Sverige beslutat att verkställa visionen om den Botniska korridoren och poängterade vidare att det är näringslivet som ger förutsättningarna för att en hållbar välfärd – och för det krävs rätt förutsättningar.
– Det här är inget annat än ett erbjudande till Sverige. Goda trygga transporter är en grundbult för hållbar tillväxt och välfärd.

Skriv ut

4 juli, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer