Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kompetensförsörjning

Region Västerbotten fick i slutet av 2009 i uppdrag av regeringen att etablera en kompetensplattform i Västerbottens län. Uppdraget är att arbeta för en bättre överensstämmelse mellan arbetslivets behov av kompetens och utbildningsutbudet.

Uppdraget framgår av Regeringens villkorsbeslut (272.52 kB) daterat den 17 december 2009 och har gått till regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan i de län/regioner där sådana finns och till länsstyrelserna i övriga län.

Inom ramen för uppdraget ska självstyrelseorganen och samverkansorganen samverka med relevanta regionala och lokala aktörer. De ska även samråda och föra dialog med statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet. Etableringen av kompetensplattformen ska bygga på redan etablerade samverkansformer inom kompetensförsörjningsområdet i länet. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer i angränsande län och förhålla sig till näringslivets och arbetsmarknadens behov och till funktionella arbetsmarknadsregioner.

Syftet med kompetensplattformen är att bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
  • Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Kontaktuppgifter

Aurora Pelli

Strateg Utbildning och Näringsliv
Mobil 070-611 57 77
E-post  aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 14:27 av Aurora Pelli