Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

MediaCenter

MediaCenters arbete för pedagogisk utveckling med hjälp av IT, media och kultur ger en möjlighet för skolan i länet att följa den tekniska och pedagogiska utvecklingen i tiden, men också att uppfylla krav från läroplan och andra styrdokument.

En grundval är också att vi genom vår verksamhet hjälper skolan att följa de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns. Därmed är MediaCenter också en nödvändighet.

MediaCenter är en del av Region Västerbotten och medlemmar är i första hand länets 15 kommuner. Verksamhetens huvudinriktning är att tillgängliggöra och arbeta med undervisningsmedia och digitala lärobjekt i olika former för att lärare, skolledare och annan personal inom skolan ska uppnå måluppfyllelse. Länets elever har också möjlighet att direkt ta del av våra olika media över Internet. MediaCenter arbetar även med tidsenliga verktyg (förr kompensatoriska hjälpmedel) för de personer i skolan som är i behov av detta. Arbetet med länets skolbibliotek har också fått en särskild plats i arbetet de senaste åren.

Webbplats: www.mittmediacenter.se

Uppdaterad 1 juli, 2016 kl 1:20 av Peter Lundström

MediaCenter

MediaCenter satsar på spetskompetens i ny inriktning

MediaCenter ges ny inriktning och blir en länsövergripande spetskompetens i arbetet med digitaliseringen av den kommunala undervisningen. Efter en oberoende utredning gavs förslaget av en referensgrupp att verksamheten behöver effektiviseras och blir mer behovsanpassad. Beslutet innebär även att MediaCenters budget halveras från och med årsskiftet.