MediaCenter

MediaCenters arbete för pedagogisk utveckling med hjälp av IT, media och kultur ger en möjlighet för skolan i länet att följa den tekniska och pedagogiska utvecklingen i tiden, men också att uppfylla krav från läroplan och andra styrdokument.

En grundval är också att vi genom vår verksamhet hjälper skolan att följa de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns. Därmed är MediaCenter också en nödvändighet.

MediaCenter är en del av Region Västerbotten och medlemmar är i första hand länets 15 kommuner. Verksamhetens huvudinriktning är att tillgängliggöra och arbeta med undervisningsmedia och digitala lärobjekt i olika former för att lärare, skolledare och annan personal inom skolan ska uppnå måluppfyllelse. Länets elever har också möjlighet att direkt ta del av våra olika media över Internet. MediaCenter arbetar även med tidsenliga verktyg (förr kompensatoriska hjälpmedel) för de personer i skolan som är i behov av detta. Arbetet med länets skolbibliotek har också fått en särskild plats i arbetet de senaste åren.

Webbplats: www.mittmediacenter.se

Kontakt

Ann-Britt Lidén

 
  • Kunskapslyft behövs i hela landet

   – Vi är utsatta för kortsiktighet av politiken. Det krävs en annan syn på utbildning. Excellens krävs, men ibland måste faktiskt universiteten få vara lite mer fria och profilera sig. En effekt av utplacerade utbildningar är att man rör om i grytan lokalt. Man får ett kunskapslyft i hela regionen och kan motverka kunskapsförakt, säger Ingrid Runesson, prefekt på Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Linnéuniversitetet.

  • TV: Magnus Gink, ansvarig Philips Healthcare Transformation Services

   Förra Almedalsveckan 2013 inleddes ett samarbete mellan Phillips Healthcare och Västerbottens läns landsting.

   – Det var startpunkten och mycket har hunnit hända på ett år. Vi är ute efter att göra verkstad inte bara diskutera, säger Magnus Gink, ansvarig för Philips Healthcare Transformation Services.

  • TV: Karin Bodin, vd för Polarbröd

   – Vi måste sluta använda fossil energi. Vi har kört ett skarpt projekt på vår linje i Älvsbyn med att baka bröd utan att använda fossil energi och till och med seglat in vårt bröd till vårt seminarium om framtidens bröd i Almedalen, säger Karin Bodin, vd för Polarbröd.

  • Almedalen sätter Västerbotten på kartan

   Region Västerbotten medverkar för fjärde gången på Almedalen.

   – Det är både spännande och inspirerande, tycker Anna Pettersson, regiondirektör, som är mycket nöjd med veckan.

  • ”Ge recept – berätta inte sagor”

   Sverige har 0,14 procent av jordens befolkning. Det globala intresset är därefter. Men hur höjer vi uppmärksamheten?
   - Ge framgångsrecept. Inte framgångssagor, råder Agnes Gudmundsson Lidbeck, chef för GD-staben vid Svenska institutet, som medverkade vid Region Västerbottens varumärkesseminarium under Almedalsveckan på torsdagen.

  • TV: Gunilla Karlsson, (S) ordförande i Kulturutskottet om kulturdriven tillväxt

   – Det är positivt att satsa på kultur som tillväxt, men för mig handlar det om den mänskliga tillväxter, säger Gunilla Karlsson, (S) ordförande Kulturutskottet.

   Hon deltog i Region Västerbottens och Umeå2014:s seminarium Klirr i kassan av kultur på tisdagen 1 juli i Almedalen 2014.

  • TV: Gustav Fridolin vill ha fler folkhögskolor

   Gustav Fridolin, (MP), språkrör hävdar att Sverige behöver fler folkhögskolor.

   – Det finns väldigt få platser på folkhögskolorna och därför startas det inte nya. Jag har varit på väldigt många 100 årsjubileum men aldrig på en invigning av någon nystartad folkhögskola, säger Gustav Fridolin.

  • Almedalen 2014: Bildningsduell: Styra eller Stödja?

   Vi ställer frågor i kölvattnet av folkbildningspropositionen: går bildning att mäta? Vem ska styra? Vad ger folklig bildning människa och samhälle?

   Medverkande: Gustav Fridolin, språkrör, MP. Christer Nylander, riksdagsledamot, FP.

   Folkbildningsförbundets debattdueller 1 juli i Region Västerbottens lokaler på Novgorogränd 1 i Almedalen 2014.

  • Almedalen 2014: Bildningsduell – Läxor eller LAN

   Om bildning, engagemang och lärande. Går skolan i takt med digitaliseringen? Måste eleverna välja: läxa eller LAN? Vad gör föreningar & folkbildning?

   Medverkande: Tomas Tobé, ordf riksdagens Utbildningsutskott, (M). Brit Stakston, mediestrateg, JMW.

   Folkbildningsförbundets debattdueller 1 juli i Region Västerbottens lokaler på Novgorogränd 1 i Almedalen 2014.

  • Almedalen 2014: Bildningsduell – Bredd eller bubbla?

   Bredd eller bubbla? En inledande Bildningsduell om medias ansvar. Hur ser man på bildning? Ska media nischas hårdare, eller vidga perspektiven?

   Medverkande: Agneta Karlsson, moderator. Heidi Avellan, politisk redaktör, Sydsvenskan. Eric Rosén, chefredaktör, Politism.

   Folkbildningsförbundets debattdueller 1 juli i Region Västerbottens lokaler på Novgorogränd 1 i Almedalen 2014.

 • Plugg webbTV4

 • Puff söka projektstöd

 • Twitter: regionvbtn
 • Region Västerbottens Instagram
   
 • Senast kommenterat
 • RSS Nyheter om Västerbotten