Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

SUPER-

Skolutveckling i praktiken på evidens av relevans

Projektägare

Kommunerna i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun

Styrgrupp

Skolchefer eller motsvarande i kommunerna med den s.k. beredningsgruppen som närmaste bollplank och kommunernas utvecklingsledare som rådgivande organ.

SUPER-kontakter

Varje kommun ombeds ha en (1) anställd med särskilt ansvar för att hålla kontakt med SUPER-, informera i den egna organisationen och bidra med samråd och beslutsunderlag. Större kommuner kan få ha två SUPER-kontakter men antalet är delvis en resursfråga. Vid andra nätverksträffar och samverkansforum utvidgas gruppen med fler utvecklingsledare, förstelärare eller andra, vilka kommunen anser lämpliga, med hänsyn till syfte och kostnad.

Aktörer och arenor

SUPER- samverkar f.n. med

  • Ett tiotal nätverk (lokala, regionala och nationella)
  • Ett tiotal olika lärosäten (universitet och högskolor)
  • Statliga myndigheter
  • Företag och organisationer (Sveriges kommuner och landsting, Ifous AB, m.fl.)
  • Enskilda lärare, skolledare, forskare m.fl.
  • Se särkilt SUPER-KUL och anmäl gärna frågeställningar och intresse.

Projektledare

Per-Daniel Liljegren
FoU-ledare inom skola och utbildning
Regionförbundet Västerbottens län
tel: +46 (0)70-288 9965
www.regionvasterbotten.se/utbildning/super

Besöksadress: Norrlandsgatan 13, Umeå
Postadress: Box 443, 901 09 Umeå

Uppdaterad 8 mars, 2017 kl 16:00 av Per-Daniel Liljegren