1177 Vårdguiden får högt betyg i Västerbotten

Svenskarna är fortsatt mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon. Västerbottningarna är bland de nöjdaste av alla och högst betyg får bemötandet av personalen.

1177 Vårdguiden på telefon
Västerbottningarna är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon. Det högsta betyget får bemötandet av personalen. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Varje år mäter 1177 Vårdguiden vad invånarna som ringt till 1177 tycker om tjänsten. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som gör invånarna nöjda och vad som kan förbättras ännu mer.

Den senaste mätningen visar att personer runt om i hela landet som ringt 1177 Vårdguiden på telefon är fortsatt mycket nöjda.

Invånarna i Västerbotten ger tjänsten toppbetyg och länet delar tredjeplatsen med Västernorrland just efter Jämtland och Gotland.

- Det är jätteroligt att invånarna är nöjda. Vi har fått bra betyg i flera år men vi ser alltid betyget som en färskvara. Vi kan alltid förbättra oss och har jobbat mycket med arbetsmiljö och tillgänglighet, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon.

Undersökningen bygger på modellen Nöjd Kund Index, NKI, som är ett standardiserat och väl använt index. Det ger ett värde på mellan 0 till 100 där siffror över 74 betyder mycket nöjd. Västerbotten fick ett totalt NKI på 87.

Högt betyg för förtroende

Västerbottningarna är särskilt nöjda med det bemötande de får av personalen. Där var NKI på 94. Även i frågor om kommunikation, trovärdighet och den tiden sjuksköterskorna lägger på varje samtal fick högt betyg. 

- Vi finns där dygnet runt och blir för många den första kontakten med vården. Vi gör en första bedömning av besvären och utifrån den kan vi hjälpa till med att ge råd om vad du kan göra hemma och var du ska söka vård om det behövs, säger Karina Salomonsson.

Nästan alla följde även råden eller rekommendationerna de fick från sjuksköterskan de pratade med.

- I norr är det ibland långa avstånd till vården vilket vi också tar hänsyn till i vår bedömning. Det gör att vi vårdar mer än vi hänvisar, ett exempel kan vara att vi under en tid har kontakt med en förälder som har ett barn med magsjukesymtom. Där kan vi ge råd på vad föräldrarna kan göra själva och sedan följa för att se så barnet börjar må bättre, säger Karina Salomonsson.

Utifrån undersökningen har förbättringsområden hittats. Det invånarna i Västerbotten ger lägst betyg till är väntetiden med NKI på 72. Det kan jämföras med genomsnittet i Sverige som är 65.

- Sett över tid så har Västerbotten väldigt kort väntetid. Vi har även idag bland de lägsta i landet. Vi får fler och fler samtal varje år och hjälper till att även ta nationella och utlandssamtal. Vi har även sedan ganska lång tid en samverkan med övriga regioner i norr. Vi fortsätter arbeta med att försöka korta väntetiderna. Sedan tidigare följer vi ringmönster och anpassar bland annat arbetstidsscheman efter tider där vi vet att många brukar ringa, säger Karina Salomonson.

 

Så gick undersökningen till

  • Målgruppen i undersökningen är personer som ringer 1177 Vårdguiden på telefon. Urvalet har tagits fram genom att de som ringde fick en automatisk fråga i talsvaret om de ville delta.
  • Undersökningen har gjorts genom telefonintervjuer. De pågick under perioden 7 september till 7 december 2018.
  • I varje region gjordes 200 intervjuer utom i Gotland och Sörmland, där antalet var 131 samt 191. Totalt baseras undersökningen på 4 122 intervjuer.
  • Alla Sveriges regioner finns med i undersökningen

 

 

Tillbaka till nyhetslistan