Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Arkiv

Innovationsloopen lyfts som gott europeiskt exempel

Region Västerbotten har blivit inbjudna att visa upp sitt koncept för öppen social innovation, innovationsloopen, vid ett seminarium vid European Week of Regions and Cities i Bryssel den 11 oktober. Seminariet, som sker i samarbete med det europeiska Interreg europaprojektet Osiris, ger tillfälle att lyfta fram vikten av medborgardriven utveckling och internationella samarbeten i regional utveckling för att lösa samhällsutmaningar.

Länets besöksnäring samlas i Lycksele

Den 25-26 oktober anordnas Västerbottens årliga turismdagar av Region Västerbotten Turism. Syftet är att inspirera och skapa nya idéer och samarbeten bland besöksnäringens aktörer. Förra årets tema ”Global attraktionskraft” gav många nya idéer och resulterade i många goda samarbeten. Årets tema är Smart tillväxt och deltagarna kommer att få ta del av föreläsningar och goda exempel på hur man kan nå utanför Sveriges gränser tillsammans.

Seminarium om kultur, arktis och regional utveckling

Eu's very own film prize The LUX Prize went 2017 to the Swedish film Sami blood - a movie about heritage, the arctic, minorities, injustice and persecution. In the north, the cultural creativity is enormous and can be seen as one of the most important driving forces in the construction of the modern society of the future - in the arctic of the future.

Integrerad samhällsplanering för bättre kollektivtrafik

Den 26 september samlas intresse- och medborgarorganisationer, kollektivtrafikföretag, tjänstemän, politiker och myndigheter under Kollektivtrafikens dag, för att analysera nuläge och behov och ta riktning framåt. Den fysiska miljön behöver planeras med människors behov och beteende i första rummet. Tillsammans med kollektivtrafiken har den fysiska miljön också stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Kraftsamlingen sker den här gången på Elite Hotel Mimer i Umeå