NYHETER 2020-11-19

50 hbtq-diplomerade verksamheter inom Region Västerbotten

50 verksamheter och över 1 100 medarbetare inom Region Västerbotten är nu hbtq-diplomerade.

Region Västerbotten driver sedan 2015 en intern utbildning i frågor som rör hbtq, normer och makt. Syftet med hbtq-diplomeringen är att både patienter och personal ska känna sig välkomna och inkluderade. Foto: Linn Johansson

– Syftet med hbtq-diplomeringen är att alla ska känna sig välkomna och inkluderade, både som patienter och som medarbetare, säger Helena Gard, hälsoutvecklare i Region Västerbotten.

Att bli hbtq-diplomerad innebär att personal går en utbildning i frågor som rör hbtq, normer och makt. Utbildningen drivs internt av Region Västerbotten och startade 2015. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

– I samhället finns starka normer kring kön och sexualitet, något som också påverkar hälso- och sjukvården. Om vi vill förändra dessa normer och få fler att känna sig välkomna så krävs det mer än att bara vilja väl, det krävs att verksamheterna arbetar och långsiktigt med frågorna och det gör de genom hbtq-diplomeringen, säger Helena Gard.

Tryggare och öppnare miljö

Alla hbtq-diplomerade verksamheter följs upp regelbundet.

– Vi kan se att arbetet gör skillnad, både för arbetsmiljön och för patienterna. Många verksamheter har fått positiv feedback från patienter och beskriver en tryggare och öppnare arbetsmiljö för alla, säger Helena Gard.

Negativa föreställningar

Forskning visar att hbtq-personer som grupp har sämre hälsa än övriga befolkningen. Många har dåliga erfarenheter från hälso- och sjukvården och drar sig i högre grad för att söka vård, upplever i större utsträckning dåligt bemötande och har generellt sett en lägre tilltro till sjukvården än övrig befolkning.

Hbtq-personer utsätts i större utsträckning för fördomar, diskriminering och våld på grund av de negativa föreställningar som finns om sexuell läggning och könsidentitet.

Viktig arbetsmiljöfråga

De negativa erfarenheterna kan handla om att ens namn och pronomen, om personen till exempel vill bli kallad hon, hen eller han, inte respekteras eller att personen får nyfikna frågor om sin kropp, relation eller familjekonstellation som inte är relevanta för vårdbesöket.

– Arbetet med hbtq-diplomeringen är en viktig arbetsmiljöfråga, eftersom undersökningar visar att många hbtq-personer inte kan vara öppna på sin arbetsplats och upplever diskriminering, säger Helena Gard.

Tillbaka till nyhetslistan