NYHETER 2020-11-23

761 nya fall av covid-19 under föregående vecka

Under föregående vecka bekräftades 761 personer med covid-19 i Västerbotten. – Majoriteten av dessa befinner sig i Skellefteåområdet där ökningen är mycket hög, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Under vecka 47 bekräftades 761 positiva fall av covid-19, av dessa var 382 i Norsjö- och Skellefteåområdet. I södra Lappland och Umeåområdet har antalet nya konstaterade fall sjunkit något. Veckan innan var det 689 fall i Västerbotten, vilket gör att ökningstakten är oförändrad de senaste två veckorna.

Sammanlagt analyserades 9962 prover i länet och 7,3% av dessa visade på ett positivt provsvar.

– Även om det ser ut som om en inbromsning i delar av länet är det fortsatt väldigt många som smittas just nu och läget är fortsatt mycket allvarligt. De skärpta råden om att undvika att umgås med andra, inte resa, inte besöka allmänna platser och inte gå på evenemang och aktiviteter gäller fortfarande, säger Stephan Stenmark.

19–39 åringar i Västerbotten är fortfarande den största gruppen som bekräftats med covid-19 men de grupper som ökar är 0–18 år och 40–59 år.

– En tolkning av personer i åldersspannen som smittats är att vi ser allt fler tonåringar med covid-19 och även deras föräldrar, vilket beror på smitta inom familjer och de som bor tillsammans, berättar Stephan Stenmark, och förtydligar att förutom inom familjer är arbetsplatser fortsatt den vanligaste platsen för smitta.

Region Västerbotten förstärker bemanningen kring provtagning och smittspårning för att kunna följa och hantera pandemins framfart bättre.

Antalet fall i Västerbotten fortsätter att öka. Det är av allra yttersta vikt att alla följer de skärpta råden.

Fler personer som behöver vård

– Vi ser också en ökning av antalet patienter som behöver inneliggande vård. Vi följer läget dagligen och förbereder oss för att klara av även ett ökat vårdbehov framöver, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Just nu våras 26 personer på sjukhus i länet, varav 3 på intensivvårdsavdelning.

– Skellefteåområdet som har den största smittökningen har också flest antal inneliggande patienter. På Skellefteå lasarett behöver vi därför dra ner en del på planerad vård utifrån det ökade trycket, förklarar Brita Winsa.

Tillbaka till nyhetslistan