NYHETER 2021-02-03

​8 700 västerbottningar har fått en första dos vaccin för covid-19

8 700 västerbottningar har fått en första dos vaccin för covid-19   Under januari testades drygt hälften så många positivt för covid-19 jämfört med månaden innan. Även antalet inneliggande patienter minskar. Vaccinering av prioriterad vårdpersonal pågår på alla länets sjukhus parallellt med invånare i fas 1.

Eva Forssberg får vaccin

 

10 717 personer har testats positivt för covid-19 sedan pandemins start och sedan igår 188 personer. Antalet positiva testresultat har halverats från cirka 4 000 positiva testresultat i december till 2 000 i januari.

Antalet sjukhusvårdade följer samma trend. I mitten av januari vårdades 40 patienter på länets sjukhus och denna vecka drygt hälften så många. Just nu vårdas 23 personer på sjukhus och 6 av dessa på intensivvårdsavdelning.

– Att se den här utvecklingen motiverar oss att fortsätta hålla rekommendationerna. De ansträngningar och uppoffringar vi gjort tillsammans under denna tid har gjort skillnad! Vi vill att det fortsätter så, att vi hjälps åt att bromsa smittspridningen för det har betydelse för oss alla - som enskilda individer och för hela samhället, sa regionens smittskyddsläkare Stephan Stenmark på onsdagens presskonferens.

Rekommendationer och råd

Under tisdagen informerade Folkhälsomyndigheten att den brittiska varianten av viruset kan ha en liknande spridning i Sverige som i andra europeiska länder. I en omfattande stickprovskontroll var andelen ungefär tio procent. Västerbotten var inte en av de regioner som ingick i stickprovskontrollerna men det har hittats positiva fall även här kopplade till Storbritannien.

– Vi har nyligen slutit ett avtal med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och påbörjat samarbetet. Minst 10 procent av de egentester som vi gör kommer att analyseras för att se om det finns mutationer av viruset även här, berättar Stephan Stenmark.

Stephan Stenmark förtydligar också att oavsett vilken variant av viruset det gäller så är rekommendationerna samma för att bromsa smittspridningen.

Vaccinering av västerbottningar

I Västerbotten har 9 875 doser vaccin levererats ut i länet och innan veckans slut kommer 8 700 invånare fått sin första dos vaccin och 1175 av dessa kommer även ha fått sin andra dos vaccin mot covid-19.

– Vi är nu i slutfasen med att vaccinera på särskilda boenden för äldre. I vissa kommuner har vi kommit längre än i andra. I några delar av länet har ett fåtal personer som har hemtjänst eller hemsjukvård redan fått sin första dos vaccin, informerar vaccinsamordnare Ronny Lestander.

– Jag vet att det är många som väntar på och längtar till sin egen vaccination. Sverige får inte vaccinleveranser enligt de prognoser vi först fick. På längre sikt ser det dock ut som att volymerna ska öka och målsättningen för oss likväl som nationellt är fortsatt att alla invånare över 18 år ska ha erbjudits vaccin innan den sista juni, fortsätter Ronny Lestander.

Vaccinering av prioriterad vårdpersonal

– Det är glädjande att vi börjat vaccinera vår egen personal inom prioriterade verksamheter och yrkeskategorier, parallellt med invånare i fas 1. Tack vare att vi börjat vaccinera vårdpersonalen så skapar vi en trygghet och stabilitet i verksamheten, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det är fortfarande relativt få doser som kunnat delas ut till vårdpersonal hittills. På Norrlands universitetssjukhus har förlösande barnmorskor, personal inom ambulans- och akutsjukvård samt verksamheter som regelbundet vårdar patienter med covid-19, inklusive iva, vaccinerats eller börjat vaccinera. I veckan påbörjades vaccinering av personal i samma verksamheter på Skellefteå och Lycksele lasarett.

– Vaccinationen mot covid-19 är helt frivillig och de absolut flesta tackar ja till vaccinet. Du skyddarbåde dig själv och andra från att bli smittad, allvarligt sjuk eller något allvarligare. Det är bara tillsammans vi kan bromsa smittan, hälsar Ronny Lestander.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan