NYHETER 2020-04-14

Aktuellt läge för coronavirus i Västerbotten 9 mars

Efter måndagens fem bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västerbotten har många frågor uppstått. På grund av det höga trycket från både media och allmänhet kommer Region Västerbotten regelbundet att informera om det aktuella läget kring coronaviruset i länet.

Smittspårning

Region Västerbotten påbörjade omedelbart det omfattande arbetet med smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. I samband med att patienterna informeras om sin diagnos, görs även en intervju om vilka personer de haft nära kontakt med sedan de beräknades vara smittsamma.

Om någon av närkontakterna, till exempel familj eller resesällskap, har symtom provtas de samma dag eller - efter att ha fått förhållningsregler - nästföljande dag. Är närkontakterna symtomfria så får de stanna hemma i 14 dagar och vara mycket observanta på symtom. Om symtom uppstår ska de provtas.

Angående flygresor så tar man reda på vilka platser de sjuka suttit på och meddelar vilken flight det gäller till Folkhälsomyndigheten, som via flygbolagen får ut namn och adress till de personer som suttit närmast. Folkhälsomyndigheten förmedlar dessa uppgifter vidare till berörd region som informerar personerna och ser till att de provtas.

Erfarenheten i landet angående smittspårning för corona i samband med flyg eller tåg har inte kunnat påvisa några smittade fall; smittade personer har varit närkontakter till tidigare smittade.

– Att jobba med aktiv smittspårning är en beprövad metod för att hindra smittspridning, säger tillförordnad smittskyddsläkare Gunilla Persson.

– Generellt sett är det viktigt att alla tar ansvar för att inte sprida allmän oro om smitta. Det är viktigt att lita på sjukvårdens och smittskyddsenhetens råd och åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning, säger hon.

Sekretess för patienternas skull

Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter. Därför rapporterar Region Västerbotten aldrig om enskilda fall. Det innebär också att regionen inte kommenterar var de smittade bor, på vilken ort de provtagits eller hur gamla de är.

Provtagning i Region Västerbotten

Provtagning av misstänkta smittor sker vid akutmottagningarna i Skellefteå och Lycksele samt vid infektionsmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Vid infektionsmottagningen har ett provisoriskt tält satts upp utomhus, med en luftig och ventilerade konstruktion. Där tas prover av personer som misstänks kan vara smittade.

Mobil provtagning kan göras med hjälp av en så kallad bedömningsbil. Det gäller personer i Umeåområdet som inte med egen bil kan ta sig till infektionsmottagningen, eftersom de inte ska åka med allmänna kommunikationsmedel till sjukhuset.

Provtagning sker genom att föra in en provtagningspinne i näsan och en i svalget.

Proven skickas därefter till laboratoriemedicin i Umeå för analys och beroende på tidpunkt för provtagning lämnas provsvar senare samma dag eller dagen efter. Personen får besked via telefon om detta.

Personer som är smittade isoleras i hemmet, alternativt vårdas inneliggande isolerade på sjukhus om det behövs. När detta skett finns ingen oro för vidare smittspridning.

I dag tisdag har nio prover tagits i Västerbotten. Besked om eventuellt nya fall kommer i morgon förmiddag.

Efter nylig vistelse i riskområde: ring eller mejla om du har en bokad tid

De som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen om man de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit.

Vid frågor om det nya coronaviruset

Många ringer till 1177 Vårdguiden på telefon och har frågor om det nya viruset. Det gör att det kan vara längre kötid än vanligt innan du kommer fram. Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du få råd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra frågor och svar om det nya coronaviruset.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Ring 1177 på telefon när du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).
Tillbaka till nyhetslistan