NYHETER 2020-04-14

Aktuellt läge om coronavirus 23 mars

Sedan i slutet av förra veckan finns en samhällssmitta i Västerbotten. I dagsläget vårdas totalt fyra personer på sjukhus i länet och tre av dessa på intensivvårdsavdelning.

Material och skyddsutrustning

– I nuläget har regionen ingen akut brist på material men vi fortsätter ransonera och fördela skyddsutrustning och material. Denna vecka kommer ett tillskott som gör att läget kommer vara mindre bekymmersamt den närmaste perioden. Vi kommer inte lätta på restriktionerna förrän vi vet hur läget ser ut längre fram, säger Sofie Jacobsson, chefläkare med beredskapsansvar.

Region Västerbotten har beviljats skyddsmasker och skyddsrockar av Socialstyrelsen som i dagsläget har nationellt ansvarar för inköp och distribution av skyddsutrustning och andra medicinska produkter.

– Det produceras också visir lokalt vilket är ett mycket uppskattat tillskott. Situationen har ett dynamiskt förlopp och vi förväntar oss fler patienter längre fram och tittar därför på olika lösningar och leverantörer. De lager som finns fördelas på de enheter som bäst behöver dem, berättar Sofie Jacobsson.

Ingen patientavgift vid sent avbokade tider

Region Västerbotten har tidigare gått ut med information om att patienter som har bokade besök till vården ska boka om sin tid om man har förkylningssymtom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber.

Vid besök som avbokas mindre än 24 timmar före den bokade tiden tas normalt en avgift ut. För att inte belasta den enskilde som avbokar ett besök sent, har Region Västerbotten nu beslutat att tillfälligt ta bort avgiften. Patienten behöver fortfarande meddela aktuell mottagning att man inte kan komma.

Fakta: Region Västerbotten rapporterar inte längre om nya smittade fall. För information om antalet fall hänvisas ni till Folkhälsomyndigheten som redovisar läget dagligen.

Det här gäller för allmänheten

  • Besök inte vårdavdelningar på sjukhus och undvik att träffa äldre personer.
  • Om du är frisk och har allmänna frågor om coronaviruset, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se.
  • Har du förkylningssymtom som till exempel hosta och feber, stanna hemma. Besök 1177.se och följ de råd som finns för att själv ta hand om dina besvär. Har du ett bokat besök i vården eller tandvården ska du boka om din tid.
  • Blir du sämre och inte klarar av att vårda dig själv hemma ska du ringa 1177.
  • Om läget är akut ska du ringa 112.
Tillbaka till nyhetslistan