Aktuellt läge i Västerbotten kring covid-19 vecka 31

​Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en stabilare nivå jämfört med föregående vecka. Det är nu totalt 897 bekräftade fall varav 3 patienter som vårdas på länets sjukhus.

I mitten av juli påbörjades egenprovtagning för allmänheten i Region Västerbotten. Västerbottningar med milda symtom som kan tyda på covid-19 har sedan dess kunnat hämta ut provtagningskit från utlämningsställen runt om i länet.

Under veckorna 29 och 30 analyserades ungefär 2 500 prover per vecka. För vecka 29 bekräftades 120 nya fall av covid-19 men under vecka 30 var det endast 12 fall. Andelen positiva prover har med andra ord minskat rejält.

– Det svårt att ge ett entydigt svar på vad detta beror på i dagsläget. Dels fanns det nog ett uppdämt behov av provtagning bland invånare som haft symtom på covid-19, men som tillfrisknat och ändå velat ta ett prov. Ett PCR-prov kan vara positivt någon vecka efter tillfriskande och betyder inte alltid att man har en akut pågående sjukdom. Dels kan det vara så att känsligheten i testerna varit lite för hög och detta har sedan laboratoriet justerat under vecka 30, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Testa dig vid symtom

Egenprovtagningen är ett led i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Testet visar om man har en pågående infektion eller ej.

Många västerbottningar har velat testa sig för covid-19. Just nu går det också vanliga förkylningar och sprids andra virus, precis som under en vanlig sommar.

– Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig, säger Gunilla Persson.

På 1177.se finns mer information om egenprovtagning i Region Västerbotten

Fortsätt att följa råden

Även fast det stabila läget håller i sig i Västerbotten så är det är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden.

  • Tvätta händerna
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till varandra

– Fortsätt att visa omtanke om varandra. Covid-19 finns i allra högsta grad i samhället och läget kring smittspridningen kan tyvärr förändras snabbt om vi slappnar av för mycket nu, säger Gunilla Persson.

Fakta

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser:

1177.se/covid-19-vasterbotten

regionvasterbotten.se/coronavirus

Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se

Vårens presskonferenser om covid-19

På våra Facebooksidor kommunicerar vi löpande om läget i länet:

Region Västerbotten på Facebook

1177 Vårdguiden Västerbotten på Facebook

Tillbaka till nyhetslistan