NYHETER 2020-09-16

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 38

Under måndagen utökades provtagning för personer som vill ta ett egentest men saknar BankID och fler västerbottningar än någonsin provtar sig. – Det är inte bara för din egen skull det är viktigt att veta om du är smittad. Vid ett positivt prov genomförs en smittspårning med viktig information till dina nära kontakter. På så sätt bidrar du till att bromsa smittspridningen, säger Stephan Stenmark.

I Västerbotten har 901 personer bekräftats med covid-19 sedan pandemins början. Det senaste dödsfallet med koppling till sjukdomen var 26 juni och i dagsläget vårdas ingen på sjukhus för covid-19.

– Vi har under den senaste veckan sett exempel på utbrott i grupper av människor i Västerbotten som umgåtts med varandra. Det behövs bara en individ som är smittsam i en miljö där man inte håller den fysiska distansen så är plötsligt ett flertal människor smittade, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, och förtydligar att smittan kan ske i alla möjliga miljöer och situationer så som på en arbetsplats, restaurang eller tillsammans med vänner. Därför är det extra viktigt att hålla rekommendationerna och stanna hemma om du har symtom för att undvika att större grupper smittas.

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

Testning vid symtom

Det är ett högt tryck på flera teststationer runt om i länet och fler än någonsin testar sig. För att kapaciteten ska räcka långsiktigt så är det viktigt att det är personer med symtom som testar sig för covid-19.

– Det bästa är att ta testet när du haft symtom en dag. Om man testar sig för tidigt kan resultat bli falskt negativt Det är viktigt att alla som har symtom som stämmer med covid-19 testar sig för att få veta om de är smittade eller inte. Det är inte bara för din egen skull det är viktigt att veta om du är smittad, det ger också en chans att dem du eventuellt smittat kan testa sig. På så sätt bidrar du till att bromsa smittspridningen, säger Stephan Stenmark.

Utökad provtagning

Under de senaste veckorna har det ibland varit lång kö vid platserna för ut- och inlämning av provtagningskit och logistiken kring detta utvecklas löpande.

– Vi försöker göra ett bra flöde för de som vill hämta och lämna kit. Till exempel i Umeå kommer vi nu flytta från tält till paviljong gällande egenprovtagning. Just nu pågår ett planeringsarbete och förhoppningen är att i mitten av vecka 40 öppna upp i paviljongen som kommer vara placerad på samma plats som tältet stått. Förutom bättre flöden är också den kommande vintern och kylan en anledning till att vi byter, berättar Carola Degerman, verksamhetschef inom primärvården och samordnare av provtagning i länet.

Även provtagning för personer utan BankID erbjuds också sedan i måndags med hjälp av en personlig kod.

Nu har några hälsocentraler runt om i länet börjat erbjuda provtagning för barn med milda symtom från sex års ålder upp till tonåren, där metoden för egenprovtagning inte passar.

– Flera hälsocentraler erbjuder redan nu provtagning för barn med milda symtom. Det kommer succesivt utökas och bli tillgängligt på fler orter. På hälsocentralernas sidor på 1177.se finns mer information om vad respektive mottagning erbjuder. Vi tittar löpande på rutiner och förutsättningar och försöker samordna så mycket i länet vi bara kan, berättar Carola Degerman.

Tillbaka till nyhetslistan