NYHETER 2020-09-23

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 39

Under förra veckan togs 625 egentest för barn i tonåren och en person bekräftades positiv för covid-19. Idag börjar provtagning för barn från sex års ålder på Skellefteå lasarett.

– Vi ser en ökning av bekräftade fall i hela länet men framförallt i Umeåområdet. Det rör sig om en jämn fördelning mellan könen och det barn som bekräftades smittad i egentest var i övre tonåren, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten och säger att smittspårningen av de senaste bekräftade fallen visat att viruset spridits i hemma-, arbets- och krogmiljö.

För första gången på drygt tre veckor vårdas sedan i början av denna vecka personer återigen på sjukhus i länet för covid-19. Det är en påminnelse om att faran inte är över. Alla kan och behöver bidra till skydda de som riskerar bli svårast sjuka och bromsa spridningen av covid-19 genom att följa råden: håll avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och testa sig.

Under vecka 38 analyserades 5 000 prover, det högsta antalet för en enskild vecka sedan pandemins början. Trots en ökning av antalet positiva prover utgör det endast 0,8% av de tagna proverna. I en nationell jämförelse så är det fortsatt lågt.

– Vi är glada för att många testar sig men vi vill påminna om att man endast ska testa sig vid symtom förenliga med covid-19, säger Stephan Stenmark.

Provtagning barn i Skellefteå

Provtagning av barn mellan 6 och 12 år börjar idag, onsdag, på Skellefteå lasarett. Den går till på samma sätt som egenprovtagning för tonåringar och vuxna, men utförs med hjälp av vårdpersonal.

– Vardagar mellan klockan 8 och 12 kommer vi erbjuda provtagning för barn på Skellefteå lasarett i byggnad 110, mellan akutmottagningen och psykiatrin, berättar Dan Thorn, samordnare för provtagning i Skellefteåområdet.

Samma tid och plats kan allmänheten, tonåringar och vuxna, hämta och lämna kit för egenprovtagning. Personal inom vård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet hämtar och lämnar som tidigare provtagningskit i baracken i närheten av akutmottagningen. Baracken är öppen mellan klockan 13 och 16 varje dag.


Ny provtagningslokal på Skellefteå lasarett i byggnad 110 på sjukhusområdet.

– Det är fortsatt viktigt att ovan nämnda personalkategorier i hela länet anger en arbetsplatskod när de registrerar sitt prov. Det är viktigt eftersom de fungerar som underlag för statistik och kartläggning av smittspridningen av covid-19, tydliggör Stephan Stenmark.

Information om vilka verksamheter som är samhällsviktiga finns på Länsstyrelsens webbplats.
Aktuellt läge - följ statistik för covid-19 i Västerbotten
Om covid-19 i Västerbotten

Tillbaka till nyhetslistan