Aktuellt läge i Västerbotten vecka 30

Under förra veckan påbörjade Region Västerbotten egenprovtagning och hittills har närmare 1700 länsbor med milda symtom hämtat egenprovskit från utlämningsställen i Lycksele, Skellefteå och Umeå samt från några andra orter runt om i länet. – I och med den utökade provtagningen konstaterades förra veckan cirka 120 smittade av covid-19 i länet. Totalt är det därmed 885 bekräftade fall, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Aktuellt läge i Västebotten, covid-19

Efter den första veckan med egenprovtagning är cirka 7 procent av provsvaren positiva.

– Många har säkert varit lite småkrassliga och haft symtom några veckor tillbaka och jag tror att det fanns ett uppdämt behov av att testa sig, säger Gunilla Persson.

Inget ökat tryck

Men egenprovtagningen och de kraftigt ökade fallen av covid-19 har dock inte inneburit ett ökat tryck på vården i Region Västerbotten.

– Tvärtom fortsätter antalet inneliggande patienter att minska, vilket tyder på att de flesta som visat sig ha covid-19 har milda symtom, förklarar Gunilla Persson.

Medverka i smittspårning

Region Västerbotten har i och med egenprovtagningen infört en central smittspårningsenhet för att mer aktivt hitta eventuella smittade. Personer med covid-19 ska också själva medverka i smittspårningen genom att informera familjemedlemmar, vänner eller bekanta som de varit i kontakt med, och uppmana de som uppvisar symptom att själva testa sig.

– Men om man av någon orsak inte kan eller vill informera sina kontakter själv kan vården eller smittskyddsenheten hjälpa till, säger Gunilla Persson.

Ta eget prov

Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig.

Provet tar man på sig själv genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov.

Testet registreras på direkttest.se. För det krävs ett giltigt BankID. Har man inte det går det fortfarande bra att kontakta sin hälsocentral för bedömning och provtagning där. Har man allvarliga symtom, som hög feber och svårt att andas, ska man inte ta prov på sig själv utan söka vård direkt.

Se instruktionsfilm för egenprovtagning.

Symtomfri hämtar testet

I Skellefteå och Umeå finns centrala ut- och inlämningsstationer i anslutning till sjukhusen. I Lycksele finns stationen vid Stenbergska hälsocentralen. För övriga orter söker man information från respektive hälsocentral för besked om de erbjuder egenprovtagning i dagsläget. En symtomfri person uppmanas att hämta och lämna provet för att inte sprida smittan.

Ytterligare information om egenprovtagning i Västerbotten kan du läsa här.

Mer information om covid-19:

Aktuellt smittläge – statistik för covid-19 i Västerbotten

Information om coronavirus på regionvasterbotten.se

Information om coronavirus på 1177.se

Vårens presskonferenser om covid-19

Tillbaka till nyhetslistan