Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: Alla ska ha tillgång till allt- överallt

Dag två av Västerbotten i Almedalen inledde med ett av länets paradfrågor: bredband. AC-net talade om behovet av Bredband till alla.

Dag två av Västerbotten i Almedalen inledde med ett av länets paradfrågor: bredband. AC-net talade om behovet av Bredband till alla.

Bredband är en del av den basala välfärden, i alla fall om man frågar AC-net. AC-net vill bygga sitt arbete för utvecklat bredband på samarbete, samarbete mellan kommuner och andra aktörer.

Västerbotten ligger i den absoluta bredbandstoppen, med en täckning på 75 procent i länet. Målet är att 95 procent ska ha bredband till 2020.

2014 gavs nya chanser att söka projektstöd för just bredband i strukturfonderna. AC-net organiserade sig tidigt för att ha få goda möjligheter som möjligt för att kunna kamma hem projektpengarna. Medlen skulle räcka till ortsnäten i Västerbotten och till att knyta ihop orterna med varandra. Man arbetade fram en som var klar när programperioden utlystes, vilket gav AC-net möjligheten att söka medel snabbt. AC-net pekar på problemet med att det finns en ”först till kvarn-mentalitet” kring stöden för bredbandsutbyggnad.

– Finns ett behov av utbyggnad måste så många krafter som möjligt kunna bidra. Vi måste hitta former för att fler aktörer ska kunna samverka kring utbyggnaden och fördela medel emellan sig, sa Ida Östlund, projektledare för Bredband till fler.

Men varför behöver då ett län som Västerbotten så mycket mer medel för att utveckla sitt bredband när man redan är bäst?

– Jo, för att vi är långt ifrån klara, sa Ida Östlund. Det finns områden i regionen som är helt tomma, och det kan vi inte tillåta. Utbyggnaden ska ske på lika villkor, till alla.

Att bygga bredband är väldigt dyrt, vilket försvårar för utbyggnad i områden med gles befolkning. AC-net menar att de offentliga aktörernas ansvar därmed blir desto viktigare i bredbandsutbyggnaden.

– De offentliga näten är oerhört viktiga, för att säkerställa den sunda konkurrensen, sa Eva-Marie Marklund, vd för AC-net. Offentliga aktörer är en förutsättning för en fungerande fibernätsmarknad.

Frågan som vilade på allas läppar i slutet av seminariet var uppenbar: kommer man nå målen om 95 procent i Västerbotten?

– Tyvärr tror vi inte det, sa Ida Östlund. Problemet med lokaliseringsprincipen kvarstår, att kommuner bara får bygga bredband inom kommungränserna. De höga priserna för utbyggnad skapar också väldigt många parallella system, istället för system som samverkar. Men vi jobbar för att fler samarbeten ska uppstå.

Skriv ut

5 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer