Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: ”Informationssamhället” inget superlativ

Redan i Almedalsveckans gryning, på måndagens förmiddag, debatterades några av de viktigaste frågorna i dagens samhälle – mångfald och bildning – när Studieförbunden bjöd in till ett fullsatt seminarium i Region Västerbottens lokaler på Novogrodgränd, under ledning av moderatorn, journalisten, Ulrika Knutson.

Redan i Almedalsveckans gryning, på måndagens förmiddag, debatterades några av de viktigaste frågorna i dagens samhälle – mångfald och bildning – när Studieförbunden bjöd in till ett fullsatt seminarium i Region Västerbottens lokaler på Novogrodgränd, under ledning av moderatorn, journalisten, Ulrika Knutson.
Först ut för att debattera mångfald var Tove Lifvendahl, chefredaktör på Svenska Dagbladet och Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingens ordförande. Av logiska skäl var de båda förhållandevis överens; integrationen är en av våra största och viktigaste utmaningar.
– Mångfald är en enorm resurs om vi nu tycker att t ex kreativitet är en stark kraft. Vi behöver fler synvinklar, men risken är att vi gör som vi brukar och värderar och rekryterar slentrianmässigt. Vi måste se till den faktiska kompetensen och bryta loss från föreställningar om former, färger och åldrar. Vi på Rättviseförmedlingen vill hjälpa alla aktörer att ständigt vilja bli bättre, och utvärdera och omvärdera sig själva hela tiden, sa Seher Yilmaz.
– Det är lätt att gå vidare i invanda fotspår. Men det är oerhört viktigt att vi blir bättre på att ta tillvara allas kompetens, sa Tove Lifvendahl som dock uttryckte stor tveksamhet till olika typer av inkvotering.
–  Vi gillar vår spegelbild, till exempel när vi rekryterar. Vi vill känna igen oss i andra eftersom det skapar trygghet. Men det blir en farlig väg och magkänslan är faktiskt ingen bra vägvisare. Vi måste skapa ett nytt ”vi”. Ett vi som inte baseras på blod och börd utan på de värden vi vill ska gälla för oss som ”citizens” i dagens samhälle. Och här blir meritokrati väldigt viktigt, sa Seher.
Därefter följde Daniel Suhonen, chef på Katalys och Lars Anders Johansson, kulturansvarig, Timbro som resonerade och debatterade kring begreppet ”bildning”.
– Bildning är en frihetsfråga. Det skapar en större autonomi, och ger oss möjlighet att ta beslut, och agera i samhället. Det gör oss rustade för att rösta, sa Lars Anders Johansson.
– Det är viktigt att vi prioriterar bort saker som stimulerar oss kortsiktigt för att bilda och fortbilda oss. Det kan handla om nåt så enkelt som att läsa böcker, vilket inte minst gäller mig själv. Att lägga bort mobilen i några timmar och njuta av en bok, sa Daniel.
De var båda överens om att det finns ett egenvärde i bildning, för individen, och att universitetens främsta uppgift därmed inte ska vara att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov, samt att det här är en kollektiv insats, att vi alla har ett samhällsansvar att skapa den plattform på vilken folkbildning kan ske.
Lars Anders summerade snyggt och dessutom bildat på ämnet ohälsosamma mediavanor på 10-talet.
– Begreppet ”informationssamhället” betyder ju på inget sätt högre eller ens höga ambitioner, utan tvärtom – lägre ambitioner. Vi har ju tre nivåer; först information, därefter kunskap som är instrumentell och syftar till att lösa en uppgift och över den hittar vi bildningen, där vi får verktyg att ta olika typer av kunskap och skapa ny kunskap. Det är dit vi vill nå… så var försiktig med att hylla ”informationssamhället” förbehållslöst, sa Lars Anders.
För mer information:
Micaela Löwenhöök
Kommunikatör opinionsbildning Region Västerbotten
070-316 37 01
Skriv ut
4 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer