Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: Lider skogspolitiken av målinflation?

”Lider skogspolitiken av målinflation? Ska skogen styras med mer frivillighet eller mer reglering? Och var tas de viktiga besluten – nationellt, eller internationellt”. Det var några av de frågor som diskuterades under det skogspolitiska seminarium som anordnades om under onsdagseftermiddagen. Inbjudare var Future Forests, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Inledningsvis hälsade Hans Adolfsson, rektor vid Umeå […]

”Lider skogspolitiken av målinflation? Ska skogen styras med mer frivillighet eller mer reglering? Och var tas de viktiga besluten – nationellt, eller internationellt”. Det var några av de frågor som diskuterades under det skogspolitiska seminarium som anordnades om under onsdagseftermiddagen. Inbjudare var Future Forests, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Inledningsvis hälsade Hans Adolfsson, rektor vid Umeå Universitet välkommen och underströk vikten av att just diskutera frågor kring hur makt och legitimitet styr skogspolitiken och utvecklingen inom skogen.

Annika Nordin, professor vid Umeå universitet och Camilla Sandström, professor, Future Forests gav en bild över hur skogspolitiken utvecklas i långa processer. 1993 var ett moment då miljömålen infördes vid sidan av produktionsmålen:

– Just nu är vi inne i en fas med många processer samtidigt på många nivåer, menade Camilla Sandström. Går processerna i takt eller ligger det i konflikt med varandra?

Innebär utvecklingen inom bioekonomin att vi står inför en nytt utvecklingssteg?

Elisabeth Backteman, statssekreterare vid näringsdepartementet gav regeringens syn på den skogspolitiska utvecklingen. Hon indikerade att den skogspolitiska inriktningen kommer att ligga fast och kopplade de skogspolitiska målen med det övergripande målet om lägst arbetslöshet i EU 2020, vilket innebär att det behövs fler jobb och mer tillväxt i hela landet. Det nationella programmet ska nu synkas med fem samverkansprogram som lyfter in andra samhällsutmaningar i processen. Regeringen inväntar nu förslag från de arbetsgrupper som ingått i samverkansprogrammet.

– Jag ser ingen anledning att ifrågasätta den viktiga principen om frihet under ansvar när det gäller skogspolitiken. Den bär här och nu och in i framtiden, menade Elisabeth Backteman.

Karin Beland Lindahl, forskare vid LTU poängterade under rubriken ”Målinflation och implementeringsunderskott” det faktum att det föreligger en mycket bred problemformulering inom skogspolitiken. Alla viktiga hållbarhets-utmaningar har en plats på agendan.  Men vilka redskap erbjuder policyn när det gäller att lösa alla dessa utmaningar, frågade hon.  Det kan inte bara räcka med att stapla mål på varandra. Man måste kunna uppnå målen också. Det finns ett implementeringsunderskott, menade hon.

Det blev också utgångspunkten för den fortsatta diskussionen under seminariet som modererades av Sverker Olofsson. 

-Det här med skog är ju så oerhört komplext. Vi lägger så mycket i den frågan, sa lagmannen Charlotta  Riberdal från Göta hovrätt konstaterade  utifrån lagstiftarens perspektiv.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbidning

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

7 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer