Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: Migration och integration- bara för EU och regionerna?

I 15 år tid har antalet människor på flykt i världen varit oförändrat. Men 2014 hände något och antalet människor på flykt blev det största sedan andra världskriget. I dagsläget är 56 miljoner människor är på flykt i världen. Vad gör regionerna för att hantera situationen?

I 15 år tid har antalet människor på flykt i världen varit oförändrat. Men 2014 hände något och antalet människor på flykt blev det största sedan andra världskriget. I dagsläget är 56 miljoner människor är på flykt i världen. Vad gör regionerna för att hantera situationen?

Skåne och Västerbotten, två olika län med olika förutsättningar, har valt att effektivisera sitt integrationsarbete genom att samarbeta. Båda regionerna är överens om att man inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång för att lyckas med integrationen:

– Samarbete mellan regioner är väldigt viktigt för att Sverige ska klara av det här, men även inom Europa, sa Kent Mårtensson, ordförande (S) för Kommunförbundet Skåne.

Erik Bergkvist (S) , regionråd vid Region Västerbotten, höll med:

– Det saknas regional samordning nivå för hur man på bästa sätt ska hantera invandringen i regionen. Det är endast den nationella nivån som är prioriterande, det saknas en mellan nivå. Nästa steg är EU-nivån, där problemet med en solidarisk fördelning uppstår.

Att fler regioner i Europa behöver vara med och ta ansvar var något som Katarina Areskoug, chef för EU-representationen i Sverige, ville nyansera.

– Att det inte finns en gemensam migrationspolitik i EU beror på att det finns medlemsländer som rakt ut säger nej. Det gäller istället att skapa incitament för att vi ska vilja jobba tillsammans.

Hon pekade på de existerande samarbeten som faktiskt fungerar, t.ex. hjälpinsatser på Medelhavet, att flyktingar nu kan söka asyl i andra länder än ankomstlandet för att skapa en jämnare fördelning av nyanlända i Europa och ett ökat fokus på flyktinghantering utanför Europas gränser.

I Trelleborg i Skåne har man satsat stort på arbetsmarknadsinsatser för att underlätta integrationen. Ola Jonsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, berättade att man hanterat vågen av nyanlända genom att byta synsätt:

– Det är nya Trelleborgare det här, inte något tillfälligt. Det är ett tankesätt som måste genomsyra integrationsarbetet, annars blir det inte bra. Sen måste arbetsmarknadsinsatserna vara snabba och kartläggningen av kompetenser vara primärt. Strunta i att det är nya nationaliteter som kommer, se det som att det är en grupp olika kompetenser som invandrar.

I Västerbotten har man valt att satsa på kultur som verktyg för att underlätta arbetet med de nya medborgarna. Genom att bland annat använda sig av berättarkulturen och Storytelling har SFI-elever snabbare och effektivare lärt sig svenska.

– Vi borde prata om inkludering, inte integration, sa Nina Björby, ordförande för kulturberedningen vid Region Västerbotten. Alla bär på en historia och genom kultur uppstår igenkänning. Integrationen går snabbare om vi känner igen oss.

Deltagarna samlades kring åsikten att den regionala nivån har mycket mer att ge till integrationsarbetet, men även till EU.

– Dialogen skulle faktiska kunna gå direkt mellan EU och regionerna, skrattade Erik Bergkvist. Staten skulle kunna ge oss mycket mer ansvar.

Slutsatsen av seminariet blev att EU och regionerna helt klart borde föras samman i det viktiga framtidsarbetet om de nya européerna.

Skriv ut

4 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer