Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Almedalen: Ny teknik en nyckel även för järnvägsnätet?

Många pratar om att järnvägen inte mår bra. Anläggningen är sliten och underhållsutrymmet minskar i takt med det ökande trycket från tågtrafiken. Transporterna har flerdubblats det senaste decenniet, vilket lett till trängsel på spåren och mindre utrymme för långsiktigt järnvägsunderhåll.

Många pratar om att järnvägen inte mår bra. Anläggningen är sliten och underhållsutrymmet minskar i takt med det ökande trycket från tågtrafiken. Transporterna har flerdubblats det senaste decenniet, vilket lett till trängsel på spåren och mindre utrymme för långsiktigt järnvägsunderhåll.

Den fysiska infrastrukturen – där tågtrafiken spelar en avgörande roll – var i fokus under Region Västerbottens andra dag, med en rad debatter och föreläsningar på ämnet.
Den tyngsta debatten gick under rubriken ”Så löser vi järnvägens underhållsskuld” – där frågan var vad Sverige måste göra för att underhålla och uppgradera sitt nät. Arrangör i Region Västerbottens lokaler var Strukton Rail, Sveriges största privata järnvägsentreprenör.
Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket fanns på plats liksom Pia Nilsson (S), gruppledare i trafikutskottet, Jessica Rosenkrantz (M) vice ordförande i trafikutskottet och Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna – bland många andra.

Även om många olika åsikter om ”varför” fanns, och ännu fler synpunkter på ”hur” fanns en konsensus under eftermiddagen – att det är underhållet som är det mest angelägna att rätta till, så att alla aktörer kan lite på järnvägen.
– Det handlar om att höja kvaliteten, kapaciteten och konkurrenskraften. För det krävs att vi agerar, vi måste gå från prat till beslut och därefter handling, sa Björn Westerberg.

Här, som i varje annat område i samhället, kan digital och ny teknik få en avgörande roll. Flera paneldeltagare nämnde innovation som en avgörande faktor och Otto Nilsson, regionchef på Strukton Rail, lyfte ett aktuellt exempel när han redogjorde för nya arbetssätt för att planera och genomföra tillsyn och underhållsarbete.
Han berättade om ”rail assessment” – mätning med sensorer ute i nät och anläggningar som tillsammans med de data och erfarenheter som finns öppnar helt nya möjligheter för att beräkna och planera underhåll.
– Istället för att göra insatser antingen för tidigt eller, ännu värre, lite för sent, vilket är dyrt både vad gäller tid och pengar eftersom det medför driftsstörningar, kan vi med ny teknik effektivisera arbetet markant. Det är klart att vi mäter och samlar data idag, men det sker manuellt och vi vill gå över till automatiserad inhämtning av den här informationen, sa Otto Nilsson.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

5 juli, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer