Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förfaller bostadsmarknaden utanför storstäderna?

Under veckans första seminarium i Västerbottens lokal i Almedalen ställde sig politiker, tjänstepersoner, byggherrar och regionföreträdare den något provocerande frågan ”förfaller bostadsmarknaden utanför våra tillväxtorter?”.

Under veckans första seminarium i Västerbottens lokal i Almedalen ställde sig politiker, tjänstepersoner, byggherrar och regionföreträdare den något provocerande frågan ”förfaller bostadsmarknaden utanför våra tillväxtorter?”.

Seminariet, som arrangerades av Region Västerbotten och Fastighetsägarna, inreddes av David Björnberg, utredare vid Fastighetsägarna, som presenterade rapporten Snurrigt värre- en rapport om husutveckling i relation till om en ort är en tillväxtort eller inte. Rapporten visar att det inte finns ett tydligt samband mellan hyreshöjningar och tillväxtorter, inte heller mellan en stads storlek och hyreshöjningar i det allmännyttiga bolaget. I frågan om absoluta hyreskostnader är det tydligt att stockholmsregionen har topphyrorna, medan de lägsta hyresnivåerna finns i bland annat Åsele, Malå och Munkfors.

Rapporten fick bli en samtalsöppnare för seminariets panel som bestod av Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsens ordförande i Lycksele kommun, Katarzyna Wikström, kommunchef i Norsjö kommun, Jerker Eriksson, vd för Skebo (Skellefteå bostäder), Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten och Björn Söderholm, vd vid Fastighetsägarna Mittnord. Moderator för diskussionen var Widar Andersson, politisk chefsredaktör vid Folkbladet.

Diskussionen inleddes med en enkel fråga till småkomunsföreträdarna; bygger de något?

– Även Norsjöborna vill bo attraktivt, men det är svårt att få nyproduktion att löna sig, sa Katarzyna Wikström. Vi behöver fler bostäder i centralorten, men det är väldigt svårt att få det att hålla ekonomiskt.

– Vi har bostadsbrist just nu, och det finns inga lägenheter att hyra. Det finns privata intressenter, men det tar tid för kommunen att bemöta det. Det måste vi i kommunen ta tag i, annars blir vi färre i Lycksele, och det vill inte jag stå för, sa Lilly Bäcklund.

Till skillnad från de mindre inlandskommunerna har kustkommunen Skellefteå fått en ökad efterfrågan på bostadsmarknaden.

– Vi har gått från att ha tomma lägenheter till att ha bostadsbrist idag. Det kan vi ”tacka” urbaniseringen för, sa Jerker Eriksson. Vi har även sålt över tusen lägenheter till en privat aktör, vilket har gett ny fart till den lokala bostadsmarknaden.

Region Västerbottens representant vid seminariet, Anna Pettersson, tryckte på att se helheten kring bostadsbyggandet.

– För Västerbottens utveckling framåt är bostadsfrågorna viktiga. Vi måste kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer, där är bostadsfrågan avgörande, men även frågor om infrastruktur och attraktiva livsmiljöer. Där finns vår roll i bostadsfrågan. Vi har alla dessa strandlinjer också, där det mesta är ogjort. Där finns hur många möjligheter som helst för att utveckla attraktiva boenden.

Ganska snabbt gled diskussionen in på ämnet lönsamhet. I väldigt få av de mindre kommunerna lönar det sig att bygga nytt, både för privata och allmännyttiga aktörer.

– Det handlar om att våga ta risker som byggare. Tittar man på t.ex. Norsjö och Lycksele går det inte att räkna hem en nyproduktion, sa Björn Söderholm. Rätt avkastning på insatt kapital är det som får en byggare att våga bygga i inlandet.

Lilly Bäcklund uttryckte frustration över situationen:

– Bankerna säger blankt nej till att låna kapital för byggande i småstäderna. Det är upprörande och det behövs fler samtal likt detta för att prata om hur vi ändrar det.

Björn Söderholm såg däremot positivt på inlandets framtid, men tryckte på behovet att minska antalet hinder för byggandet.

– Kommunerna måste jobba med väldigt många små saker för att locka fler att bygga, t.ex. att satsa på infrastruktur och ha en bra plan- och bygglovsprocess.

Både Lilly Bäcklund och Katarzyna Wikström höll med:

– Kommunen kan vara den part som tar bort de hinder som försvårar för byggare. Vi ska vara snabba och inte krångla till det, sa Katarzyna Wikström.

– Det kan hända att vi drar ut på tiden, därför är det viktigt med förankringsprocessen, så att hinder inte uppstår, sa Lilly Bäcklund. Vi i politiken måste sluta tänka ”vilka problem uppstår med byggande” och tänka ”om vi inte gör det här, vad händer då?”

Seminariet avslutades med att en mindre byggare anmälde intresse för att titta på potentiella exploateringar i Västerbotten.

– Välkommen till Västerbotten så vi får presentera våra idéer och så ni får se vilka alternativ som finns, sa Lilly Bäcklund. Vi ordnar en bygg-tour i regionen.

 

För mer information:

Micaela Löwenhöök, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

29 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer