Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Innovationer ska driva Västerbotten

Fler innovationer behövs i Västerbotten, konstaterades under Region Västerbottens varumärkesseminarium i Almedalen. En av aktörerna som ska bidra till detta är nystartade Science City Skellefteå.

Fler innovationer behövs i Västerbotten, konstaterades under Region Västerbottens varumärkesseminarium i Almedalen. En av aktörerna som ska bidra till detta är nystartade Science City Skellefteå.

Årets tema för Region Västerbottens varumärkesseminarium i Almedalen var Innovationer i regioner. Ett stort antal aktörer från både regionen och övriga Sverige samlades för att debattera hur nya innovationer ska kunna stärka länet i mötet mellan traditionell industri och kreativa näringar.

Anna Pettersson, regiondirektör, pekade på Region Västerbottens arbete med den så kallade Innovationsloopen som ett exempel på hur samverkan mellan en mängd aktörer kan leda till konkreta produkter och tjänster för att hitta lösningar på samhällsutmaningar.

– Vi vill bredda begreppet innovation och vi behöver samverkan mellan olika aktörer för att vi ska få en utveckling i samhället, konstaterade Anna Pettersson och räknade upp flera konkreta resultat som kommit fram genom Region Västerbottens arbete under de senaste åren med Innovationsloopen.

– Från det första året föddes en hälsoavatar. Från det andra året kom Movemate, en träningskompis, och från det här året har tre nya idéer tagits vidare som kan å vidare till att bli en ny produkt eller tjänst, sade Anna Pettersson.

Innovation en het fråga

I ett panelsamtal ingick Johnny Högberg, VD Science City Skellefteå, Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Johan Carstedt, huvudprojektledare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, och Anne Åberg, Verksamhetschef Akademi norr.

– Innovationer är så hett, det mesta här på Almedalen handlar om innovationer och digitalisering, sammanfattar Johnny Högberg efter några dagar i Almedalen.

Uppgiften är att hjälpa näringsliv och organisationer i Skellefteå att utveckla idéer och bygga nätverk. Resultatet ska bli en starkare lokal innovationsmiljö. Men planerna är att utöver det lokala arbetet även vara regionalt aktiva och samverka med andra science parks i regionen som exempelvis Uminova Science Park i Umeå, men också internationellt.

Vad är en innovationsregion?

Deltagarna i panelen fick den svåra uppgiften att svara på vad en innovationsregion verkligen är. Anne Åberg hade ett tydligt svar.

– Små kommuner i inlandet som knappt finns i EU-mått mätt är skyldiga att leverera lika mycket som en stor kommun. Att vi lyckas med det är ett tecken på att vi är en innovationsregion.

– I Västerbotten lyckas vi samlas kring ett gemensamt mål, innovationsloopen. Det tyder på att vi är en innovationsregion, menade Johhny Högberg.

Lena Gustafsson konstaterar att samverkan är en av förutsättningarna för utvecklingen:

– Samverkan är inte bara ett ord. Vi måste få olika sammanhang att hänga ihop, inte bara människor utan även system, register och databaser. Vi måste få hela loopen att fungera.

För att lyckas med innovationsarbete handlar det om att vara snabb på fötterna och ständigt hitta nya relationer, menar Johnny Högberg:

– Vi kan inte sätta upp tioårsplaner. Vi måste vara responsiva, kunna byta nätverk ofta där vi vågar lämna ifrån oss bitar till andra som kan få jobba vidare med dem.

– Jag är hemvändare till Västerbotten och jag ser att något har hänt under åren jag varit borta. Man fått en kultur att jobba tillsammans, avslutade Johnny Högberg.

För mer information:

Micaela Löwenhöök, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut
2 juli, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer