Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Samarbete mellan offentligt och privat som ger resultat

I Västerbotten vill landstinget komma framåt i sitt arbete att leverera bättre vård till länets invånare. Därför har man inlett ett samarbete med Philips Healthcare Transformation Services.

Ibland talas det om beröringsskräck mellan offentlig och privat sektor, särskilt inom hälso- och sjukvård. I innovationsregionen Västerbotten vill landstinget komma framåt i sitt arbete att leverera bättre vård till länets invånare. Därför har man inlett ett samarbete med Philips Healthcare Transformation Services.

För ett år sedan, i Almedalen, stod representanter för Västerbottens läns landsting tillsammans med den privata aktören Philips Healthcare på en scen och pratade om att ett samarbete var på väg att växa fram. Ingen av parterna kunde då riktigt berätta hur och vad ett samarbete skulle resultera i- man viste bara att den privata och offentliga sektorn behövde samarbeta. Ett år senare, under Region Västerbottens varumärkesseminarium i Almedalen, stod Robert Winroth (mp), landstingsråd vid Västerbottens läns landsting, och Magnus Gink, Philips Healthcare Transformation Services, och presenterade det partnerskap som upprättats och som är i full färd att leverera nya innovativa lösningar inom sjukvården- allt för att skapa bättre vård för västerbottningarna.

– Det är så mycket lättare att stå och prata om samverkan än att göra det. För ett år sedan stod vi här och deklarerade att vi ville samverka med varandra. Idag står vi här och berättar om hur vi gör det, sa en stolt Robert Winroth.

Tydlighet och god relation viktigt

Samarbetet inleddes med en mycket noggrann analys där bägge parter fick lägga korten på bordet för att vara tydliga med vad man ville få ut av partnerskapet. En modell om hur bägge parterna skulle vinna på samarbetet upprättades, där bland annat fördelning av risktagande och investeringar slagits fast. En gemensam prioriteringslista har också tagits fram, allt för att uppnå så stor tydlighet och transparens som möjligt mellan partnerna.

– Det gäller att bägge parter står upp för partnerskapet, men det går inte att komma ifrån att personrelationerna är viktiga också, sa Magnus Gink. Vi har investerat i mycket tid för att lära känna varandra, Philips Healthcare och landstinget.

Ger redan resultat

Partnerskapet ger redan resultat. Ett gemensamt projekt för att förbättra vårdmiljön på psykiatriavdelningen vid Umeå universitetssjukhus är redan igång. Läs mer om projektet här.

Men att samverka har sina utmaningar. Bland de hinder som partnerskapet stött på längt vägen finns bland annat de olika organisationernas syn på i vilken takt resultat ska levereras. Upphandlingsregler och ersättningsmodeller är ytterligare två frågor där mycket tid behövts läggas ner för att få det hela att fungera.

– Det är en stor utmaning att kunna mäta resultatet av ett partnerskap, men det går, sa Robert Winroth.

Under höstens ska ersättningsmodeller och de sista praktiska frågorna för partnerskapet slås fast, sedan är partnerskapet helt etablerat.

Här följer en intervju med Emelie Erhardt, projektledare för projektet för att förbättra vårdmiljön på psykiatriavdelningen vid Umeå universitetssjukhus

 För mer information:

Micaela Löwenhöök, kommunikatör Region Västerbotten, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

3 juli, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer