Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Se live – Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland?

Inlandet har utvecklats enormt med besöksnäringen som ny basnäring. Det har skapat nya möjligheter och krav på bättre infrastruktur. Med fungerande tågförbindelser får inlandets besöksnäring bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft.


Inlandsbanan vill bli ett naturligt alternativ för arbetspendling i norra Sverige. Den kraftigt växande besöksnäringen ger i dag helt nya förutsättningar att utveckla persontrafiken jämfört med när SJ 1992 lade ner verksamheten och tvingade pendlarna ta bussen. Om fler ska vilja bo i Norrlands inland krävs att jobb och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter. Efter detta seminarium börjar ”Inlandsbanan – outnyttjad resurs för tunga godstransporter” klockan 15.30.

Skriv ut

5 juli, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer