Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Se live – Hur nyttjar vi sakernas internet, öppna data och förstärkt verklighet för att skapa en smart region?

Hur kan vi använda oss av sakernas internet, sensordata, öppna data och förstärkt verklighet, (AR), för innovativ samhällsutveckling och för att skapa den smarta regionen? Hur får vi plattformar på vilka olika leverantörer kan bygga sina tjänster, och leverera samma tjänst till många olika kunder?

Vi presenterar ett projekt mot smarta regioner, IoT Sveriges arbete och satsningar i Västerbotten. Genom projektet SenseSmartRegion utvecklar vi teknologier för att skapa smarta tjänster som använder sakernas internet, (IoT), öppna data från offentlig verksamhet och presenterar information som förstärkt verklighet, (AR). Företag erbjuds sedan att bygga tjänster på plattformen. Hur kan Internet of Things (IoT) bidra till att lösa offentlig sektors framtida utmaningar? Nu finns det möjlighet att besvara den frågan! Det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet. IoT Sverige genomför nu en satsning i syfte att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet genom att använda potentialen i IoT. Hur kan en region genom samverkan mellan offentlig sektor, näringslivet, akademin och det civila samhället ta på sig ledartröjan för att skapa en smart region? Region Västerbotten berättar om visioner, ambitionerna och det praktiska arbetet med att skapa Smarta Västerbotten.

Medverkande:
  • Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem och vetenskaplig ledare för möjliggörande ikt, Luleå tekniska universitet
  • Leif Häggmark, projektledare sensesmartregion, Luleå tekniska universitet
  • Torbjörn Fängström, programdirektör, IoT Sverige
  • Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten
Skriv ut
4 juli, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer