Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Se Live – Vilken kunskap är mest värd – nu och i framtiden?

Beskrivning av samhällsfrågan

Vad blir viktigt att veta i framtiden? Vilken kunskap värderas idag i skola, föreningar och arbetslivet? Hur borde en politik för ökad bildning och kultur se ut? Ska staten styra folkbildningen mer eller mindre? Och ger urvalslistor en mångfald av kunnande eller är det meningslös identitetspolitik?


Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Deltagarstyrd verksamhet och vuxnas fria lärande är ledstjärnor inom folkbildningen. Men hur förverkligas målen om varje människas bildningsresa? Vem avgör bäst ämne, målgrupp och inriktning: staten eller studiecirkeln? Diskussionen om ökad mångfald i arbetsliv och föreningsliv pågår för fullt. Många är osäkra på hur de ska gå tillväga för att rekrytera personer som tillför nya erfarenheter och kompetenser. Kan urvalslistor vara vägen, eller riskerar ideologi stå i vägen för människors kunnande och bara vara exempel på meningslös identitetspolitik? Bildning och kultur för alla är en vacker paroll som många skriver under på. Men vad innebär det? Borde fokus självklart ligga på arbetarklassens tillgång till att uppleva och utöva kultur? Eller har en borglig kultursyn alltför länge varit på undantag, och bromsat spridningen av äkta bildning? Gör regeringen rätt prioriteringar?

Medverkande:
  • Ulrika Knutson, moderator
  • Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen
  • Tove Lifvendahl, chefredaktör, Svenska Dagbladet
  • Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, S
  • David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden
  • Daniel Suhonen, chef, Katalys
  • Lars Anders Johansson, kulturansvarig, Timbro
Skriv ut
4 juli, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer