Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

I seminariet "Hur skapar vi bättre liv för sjuka äldre?" presenterades försöksverksamheter finansierade av SKL från Västerbotten, Blekinge och Örebro som är del i satsningen för bättre liv för sjuka äldre. Foto: Carina Hedenberg

Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Äldrelots utifrån individens behov

– Den största skillnaden mot förr är att då visste primärvården inte att du fanns, Multi7 ger primärvården möjligheten att få koll och snabbt göra sig en överblick över hur ofta patienten kommit in och så vidare, sa Sarah Lundberg, projektledare, Västerbottens Läns Landsting. I seminariet "Hur skapar vi bättre liv för sjuka äldre?" presenterades försöksverksamheter finansierade av SKL från Västerbotten, Blekinge och Örebro som är del i satsningen för bättre liv för sjuka äldre.

– Den största skillnaden mot förr är att då visste primärvården inte att du fanns, Multi7 ger primärvården möjligheten att få koll och snabbt göra sig en överblick över hur ofta patienten kommit in och så vidare, sa Sarah Lundberg, projektledare, Västerbottens Läns Landsting.

I seminariet ”Hur skapar vi bättre liv för sjuka äldre?” presenterades försöksverksamheter finansierade av SKL från Västerbotten, Blekinge och Örebro som är del i satsningen för bättre liv för sjuka äldre.

Multi7 i Västerbotten är en arbetsprocess som bygger på att tidigt identifiera äldre med behov av vård och omsorg, bedöma, planera, åtgärda och kontinuerligt följa upp.

– Att veta vem som är ens fasta vårdkontakt ger mycket trygghet för den äldre, sa Petra Henriksson, projektledare, Umeå kommun.

I Örebro län har Visam-projektet tagit fram en modell för vårdplanering och informationsöverföring med beslutsstöd, rutiner för samordnad individuell planering och säkrad utskrivningsprocess.

– Personer med kommunal hemsjukvård är oftast tillbaka i arbete inom 3-4 dagar, sa Fredrik Svensson, projektledare Regionförbundet Örebro.

Landstinget och kommunerna i Blekinge satsar på att förbättra vården för äldre genom att ge stöd med hjälp av äldrelotsar. Allt arbete äldrelotsen sker utifrån individens behov.

Läs mer om Multi7 här: www.umea.se/multi7

Text: Axel Karlsson

Foto: Carina Hedenberg

Skriv ut
3 juli, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer