Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?

Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge? Tid: Onsdag 2/7 2014 09:40 – 12:00 Plats: St Hansgatan 41 Livesänds via www.regionvasterbotten.se/direkt Arrangör: Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment of the Bothnian Corridor Vilka mervärden tillförs regionen, nationen och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och EU […]

Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?

Tid: Onsdag 2/7 2014 09:40 – 12:00

Plats: St Hansgatan 41

Livesänds via www.regionvasterbotten.se/direkt

Arrangör: Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Vilka mervärden tillförs regionen, nationen och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och EU pekar på möjligheterna. Norrbotniabanan och Midway Alignment visar på mervärdena. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Per Bondemark, ordförande, Näringslivets transportråd talar om näringslivets behov och José Anselmo, Advisor PP21 – Motorways of the Sea, DG Move berättar om EU-s ambitioner och möjligheterna med det europeiska transportnätverket, TEN-T. Norrbotniabanan, den sista järnvägslänken i den Botniska korridoren mellan Umeå och Luleå, och Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett viktigt transportkoncept mellan Sverige och Finland, visar hur två aktuella projekt bidrar till att möta upp behovet av gods- och passagerartransporter i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Seminariet avslutas med en politikerdebatt.

Medverkande: José Anselmo, Advisor PP21 – Motorways of the Sea, DG Move Per Bondemark, Ordförande, Näringslivets transportråd Elisabeth Sinclair, Projektledare, Norrbotniabanegruppen Mathias Lindström, Projektledare, Midway alignment of the Bothnian Corridor Stina Bergström, Miljöpartiet Lotta Finstorp, Moderaterna Anders Sellström, Kristdemokraterna Katarina Köhler, Socialdemokraterna Helena Lindahl, Centerpartiet 

Fakta: Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata intressenter på båda sidor om Kvarken. Projektets huvudsakliga syfte är att uppgradera transportrutten över Kvarkensundet mellan Finland och Sverige, med målsättningen att uppfylla internationella krav på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt transportsystem med en hög grad av multimodalitet och driftssäkerhet. Projektet omfattar ett transportsystem för både gods och passagerare. Projektet är utvecklas av Vasa stad och Umeå kommun.

Målet med uppgraderingen är att:
-designa och utveckla en ny färja för Kvarken
-göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mer effektivt med tanke på både miljö och ekonomi
-göra regionen mer attraktiv på marknaden
-trygga driftstabiliteten på lång sikt
-introducera innovativa teknologier och lösningar samt sprida best practices inom EU

För mer information: Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen, 0730-596010,elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Anna Måtts, Logistiikka-asiantuntija / Logistikexpert, Vaasan seudun Kehitys Oy VASEK Vasaregionens Utvecking Ab, +358 44 5126320, anna.matts@vasek.fiWebb:http://www.norrbotniabanan.se ,http://midwayalignment.eu/ Facebook:www.facebook.com/Norrbotniabanan, https://www.facebook.com/kvarkenlink Twitter:@MidwayAlignment 

Presskontakt för Region Västerbotten: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
1 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer