Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

– Det är helt omöjligt att göra ett projekt om Norrland utan att inkludera den samiska delen, menade Med Reventberg som också passade på att berätta att Västerbottningarna är bäst i Sverige på att besöka teater. Foto: Carina Hedenberg

Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Kulturdriven tillväxt årets tema för Umeå 2014

Umeå hade redan en bra grund att stå på som kulturstad inför arbetet med kulturhuvudstadssatsningen. Det menade Rudolf Antoni från fastighetsägarna och Svenska Stadskärnors forskarråd när Umeå2014 tillsammans med Kultturrådet under torsdagen arrangerade seminariet Umeå – kulturdriven stad, i Almedalen.

Umeå hade redan en bra grund att stå på som kulturstad inför arbetet med kulturhuvudstadssatsningen. Det menade Rudolf Antoni från fastighetsägarna och Svenska Stadskärnors forskarråd när Umeå2014 tillsammans med Kultturrådet under torsdagen arrangerade seminariet Umeå – kulturdriven stad, i Almedalen.

Hur gynnar den kulturdrivna tillväxten på lång sikt människor, samhälle och näringsliv, var frågeställningen som diskuterades ur skilda aspekter med en brett sammansatt panel. Förutom Rudolf Antoni, som är utredare och biträdande näringslivspolitisk chef på Fastighetsägarna och ordförande i Svenska stadskärnors forskarråd, deltog Med Reventberg, tills nyligen chef för Västerbottensteatern och Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014. Moderator var kulturjournalisten Karsten Thurfjell.

Rudolf Antoni refererade till sin nyligen publicerade undersökning om i vilken utsträckning människor i olika svenska städer nyttjar kultur.  34 svenska städer har undersökt under två olika femårsperioder och Umeå har klättrat från 12:e till 6:e plats.
Grunden för ett kulturhuvudstadsår finns redan, menade alltså Rudolf Antoni. Och Fredrik Lindegren hänvisade till de kulturpolitiska satsningar som gjorts i Umeå sedan mitten av 70-talet.

– Men hur ska man gå till väga för att kunna leva upp till de mål som satts upp för kulturhuvudstadssatsningen, undrade Karsten Thurfjell och hänvisade till undersökningar som visar att det har varit svårt för många tidigare kulturhuvudstäder att nå alla sina mål.

– Mer forskning på området behövs, ansåg Rudolf Antoni.

– Samtidigt vill man ju också att resultatet ska bli det oväntade. Det kanske kan bli en reaktion mot något och det är inte farligt med krafter som går emot det planerade. Det gäller att kunna axla den rollen eftersom det är en del av att vara kulturhuvudstad, sa Fredrik Lindegren.

Att Umeås kulturhuvudstadsår inkluderar hela den nordliga regionen med Sápmi poängterades också under diskussionen.  Piteå, Örnsköldsvik och Sundsvall har egna kulturhuvudstadskontor. Västerbottensteaterns  utvecklingsprojekt Norrländsk Passion är  ett av flera viktiga bidrag under 2014. En satsning som inkluderar alla länsteatrar i norr och den Samiska teatern.

– Det är helt omöjligt att göra ett projekt om Norrland utan att inkludera den samiska delen menade Med Reventberg som också passade på att berätta att Västerbottningarna är bäst  i Sverige på att besöka teater.

En viktig del  i den kulturdrivna utvecklingen är satsningen på byggnationer, i Umeå exemplifierat genom det nya Bildmuseet och Väven.  Och när det gäller byggnationer är det viktigt att tänka långsiktigt, poängterade  Rudolf Antoni. Vad ska byggnaden användas till om 25, 40 år?

– Vilken betydelse får alla nya shoppingcentrum som byggs upp utanför städer för kulturutveckling? Innebär det att kulturen stärks i stadskärnorna om handeln minskar där, undrade Karsten Thurfjell. Rudolf Antoni replikerade då att en ny trend visar att även shoppingcentrum utanför städer satsar på att dra till sig människor via olika typer av kulturutbud.

Den kulturdrivna tillväxten fortsätter att vara tema för Umeå2014:s och Region Västerbottens seminarium under fredagen.


Text: Marit Andersson

Foto: Carina Hedenberg

Skriv ut
10 juli, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer