NYHETER 2020-12-02

Analyser, vaccin och ett ansträngt vårdläge

För tre veckor sedan nådde Västerbotten en punkt när de allmänna råden inte längre var tillräckliga för att bromsa smittspridningen. Folkhälsomyndigheten tog i samråd med Region Västerbotten beslut om skärpta råd. Råden gäller till mitten av december då de ersätts av nationella råd. – Det redan gått tre veckor men vi ser en fortsatt hög smittspridning i länet, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Under onsdagen höll Region Västerbotten en digital presskonferens för att informera om situationen med covid-19 i länet. Antalet inneliggande på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar har varit fler under hösten än under våren 2020 och trycket på hälso- och sjukvården är fortsatt stort.

Ansträngt vårdläge

­Den 23 november gick Region Västerbotten upp i förstärkningsläge i Skellefteå och Umeå. Detta innebär förändrade arbetssätt och beslutsvägar. Sjukhusen leds nu av särskilda sjukvårdsledningar.

– Vi följer utvecklingen dagligen och hjälps åt inom länet och gör allt vi kan för att inte behöva dra ner ännu mer på planerade operationer eller annan planerad vård. Men läget är ansträngt och vi flyttar patienter mellan sjukhusen för att frigöra vårdplatser. För opererande verksamheter gäller fortsatt medicinsk prioritering, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.  

Just nu vårdas 26 personer på sjukhus. Brita Winsa berättar att vi under våren, då vi var i en liknande situation, lärde oss mycket om behandlingen av de covid-smittade patienter som vårdats på sjukhus eller intensivvårdsavdelningar. Det gör att personalen nu är mer pålästa nu och har större kunskap.

– Sjukvården och personalen kommer fortsätta kämpa, men du och jag och alla andra västerbottningar behöver skärpa till oss och hålla avstånd och göra allt vi kan för att förhindra smittspridningen. Nu är det allvar, vi kan och vi måste följa råden. Tillsammans kan vi vända den här utvecklingen, hälsar Brita Winsa.

Analyser och vaccin

4 730 personer har bekräftats med covid-19 sedan pandemins start och nästan 900 av dessa testades positivt under förra veckan. Sedan igår har 214 personer bekräftat med covid-19.

– Provtagningskapaciteten är ansträngd men alla som har symtom och som uppmanats av smittspårare kan ta ett prov. Vi räknar med att ha tillgång till så kallade snabbtester, eller antigentester som det också heter, för vårdpersonal i mitten av december, berättar Stephan Stenmark.

Just nu pågår också en intensiv planering för hur vaccination mot viruset ska utföras inom Region Västerbotten. Det pågår ett arbete kring planeringen av mottagande, förvaring, hantering och dokumentation och utförande för att vara redo att ta emot de första leveranserna av vaccin, som preliminärt kommer i mitten av januari.

– De första leveranserna kommer att prioriteras till de som riskerar bli allvarligt sjuka i covid-19, men också till vård- och omsorgspersonal runt dessa personer. Folkhälsomyndigheten fastställer en prioriteringsordning och vaccinationerna kommer att vara kostnadsfria, fortsätter Stephan Stenmark.

Det pågår just nu utveckling av flera vacciner och leveranser kommer att komma under lång tid. Det innebär att vaccinationerna kommer pågå under lång tid framöver.

– Den 16 november började vi med antikroppstestning i Västerbotten. Ungefär 3000 personer har testats för antikroppar och 9% är positiva. Vi ser också att det är något fler män än kvinnor som har testat sig, säger Stephan Stenmark.

Stephan Stenmark och Brita Winsa avslutar med att konsekvenserna är allvarliga om smittan fortsätter spridas.

– Vi behöver alla bidra för att vända utvecklingen och befinna oss i ett bättre läge inför julhelgerna

För vår egen skull, för våra nära och kära och för minska belastningen för vården. Ditt och mitt val gör skillnad. I varje situation. Tillsammans bromsar vi smittan.  

Tillbaka till nyhetslistan